کد خبر:62334
پ
نقاشیان

آقای روحانی، حالا چرا؟

وقتی خون اشرافیت در رگهای انسان به جریان باشد ، وقتی انسان مجبور به تعقیب منویاتی از پیش تعریف شده باشد، وقتی کسی به نیاز ملی یک جامعه نیاندیشد، در مواقع اضطرار مجبور به همسویی میشود. بسیاری از تحلیلگران در خصوص دولتهای بعد از انقلاب ایران به نا هم سنخی آنان با منویات اصیل انقلاب […]

وقتی خون اشرافیت در رگهای انسان به جریان باشد ، وقتی انسان مجبور به تعقیب منویاتی از پیش تعریف شده باشد، وقتی کسی به نیاز ملی یک جامعه نیاندیشد، در مواقع اضطرار مجبور به همسویی میشود.

بسیاری از تحلیلگران در خصوص دولتهای بعد از انقلاب ایران به نا هم سنخی آنان با منویات اصیل انقلاب اذعان دارند و بجز بخشی آنهم ناگزیر در جریان دفاع مقدس ، اشرافی گری را خصیصه دولتهای بعد از انقلاب بر میشمارند.

غافل از اینکه در فرایند دکتورین تحریم و ایجاد انحراف و استحاله تفکر جهادی ،  اشرافی گری از کلیدی ترین معیارهای القایی دشمنان بوده است وآنها از ساده زیستی همیشه در هراس بوده اند چرا که اولین محصول ساده زیستی محبوبیت و اولین محصول اشرافیت تکبر و غرور است. دشمنان ما بعد از انقلاب با سیاستها بسیار دقیق و حساب شده ایران و ایرانی و فرهنگ قناعت ما را نشانه رفتند و ما را خواسته و ناخواسته به تفکر اشرافی گری که بیماری غیر قابل درمانیست ، سوق داده اند. در سالهای بعد از انقلاب یک تئوریسین امریکایی کتابی نوشته است که در آن سیاستهای ترویج شده در برخورد با کشورهای مخالف آمریکا را که مدعی است معماری انها را نیز خود به عهده داشته است ، تشریح نموده است این کتاب در فوریه سال ۲۰۱۸ منتشر شده و تالیف ان به عهده شخصی به نام ریچارد نفیو بوده است اطلاعات این کتاب وقتی بدست علی لاریجانی رئیس مجلس میرسد ، دستور ترجمه آن را صادر مینماید.و در ایران کاملا با مداقه به این کتاب توجه میشود.

این کتاب نشان می دهد که سازو کار تحریم تا چه میزان در آمریکا، رشد یافته و به صورت فعال عمل می کند. این سازو کار دقیقاً به مثابه یک اتاق فرماندهی و اتاق جنگ، نه در وزارت دفاع، بلکه در دل مجموعه تصمیم گیری اقتصادی آمریکا قرار گرفته است. کار اصلی این اتاق استفاده از سازوکارهای اقتصادی و کاملاً نرم، برای اثرگذاری بر نقاط ضعف اقتصادی کشورهای مخالف است تا با این کشورها نه از طریق سخت و مستقیم بلکه به طور غیر مستقیم و از درون، مقابله کنند و رفتار آن ها را به زعم خود تغییر دهد.یکی از مهمترین سلسله تصمیمات برای تغییر رفتار انسانها سوق دادن ایشان بسمت پذیرش فرهنگ اشرافیت است. عنصر دیگری که این کتاب بدان دقیق و بی بدیل پرداخته است ایجاد یاس از ابراز ناتوانی است که خوشبختانه آقای روحانی بدین موضوع البته بسیار دیر پرداخته و با امید به توانایی برای مبارزه با امریکا پیشگام شده اند. در نوع استفاده از مایوس نمودن مردم هر جامعه ای در این کتاب به نقش یاس و ناامیدی از یک نوسان مقطعی مانند گرانی مرغ در بازار که به دلیل سوء مدیریت اقتصادی مسئولان به وجود آمد ،اشاره و تاکید شده است که این میزان یاس عمومی در هیچ یک از برنامه های تحریمی قبلی دیده نشده بود به اذعان آمریکایی ها این یأس توانست برای افزایش حس فشار و نبود آسایش در درون ایران کمک کند. از این رو باید بیان کرد که در سطوح خرد، دقت در رفتار مصرفی، پرهیز از روی آوردن هراس گونه به بازارها، اعتماد به بیان واقعیاتی که مسئولان در خصوص وقایع اقتصادی اظهار می کنند  و در حد کلان اتکا به تدابیر درست مسئولان و پیش بینی های آنان برای حل مشکلات پیش رو شرط غلبه و برآوردن نفع جمعی نباشد ، تاکید شده است. و بطور کلی محتوای منتشر شده در خصوص نرم افزار تحریم ها (کتاب هنر تحریم) همچنین گویای این واقعیت است که سیاست های تحریمی بر خلاف آن چه که شاید تاکنون در کشور ما جریان داشته، در گروه های مختلف جمعیتی، اجتماعی، در زمان های مختلف و در حوزه های سخت افزاری و نرم افزاری گوناگون متفاوت است که پاسخ به آن ها از منظر دفاعی مستلزم چابکی دولت و نهادهای تصمیم گیر و نگاه سیستمی آن ها به مسائل است.

قصور دولت تدبیر و امید در عدم واکنش بجا ، بموقع ، تاثیر گذار ، و رافع خود تا دیروز کمک به تاثیر تحریمها را تشدید مینموده است. اساسا ظرافت کار ضد تحریم ها تا آن جاست کهمتولیات اقتصاد کشور  باید ضمن حفاظت از ثبات و آرامش در فضای بازارها و توجه به کارایی نهادها، به زمینه سازی تقویت فضای اعتماد و آرامش در بین مردم بپردازند. در این زمینه، مبارزه ایجابی و بیش از پیش دولت با فساد و ناهنجاری های اقتصادی، رفتارهای واقعاً مردمی و نه پوپولیستی تظاهرگرایانه مسئولان در زی فردی و اجتماعی و نیز تقویت بنیان ها و انسجام فرهنگ دینی از جمله راهبردهایی است که در این زمینه مفید به شمار می آمد که متاسفانه ما در کشور از این مسیر نرفته ایم.

اما آن چه مهم است این است که شناخت رویکرد تحریم کنندگان آمریکایی و به ویژه رویکرد ها ی روانی و حتی گاهی غیر اقتصادی برای پیشبرد اهداف تحریم ها می تواند ابزار های توانمندی به ما برای مقابله با آن ها بدهد  اینکه رئیس جمهور قاطعانه در اروپا بایستد و سخن از مقابله نموده و تنگه هرمز را خاطر نشان نماید از همین ابزارهاست.

تاکید سردار قاسم سلیمانی به واکنش اقتدار گرایانه حسن روحانی به همین نگاه اشاره دارد.

ما باید در طول این چهل سال دولتهای انقلابی و تابع تفکر دینی و ذوب در رهبری را بر میگزیدیم که این کار را نکردیم و چوب آن را هم خورده ایم.  نگاه به جهان از منظر اقتدار موجب نجات ماست و ایکاش روحانی و امثال روحانی زود تر به این واکنش تن داده بودند. والسلام

حمید رضا نقاشیان

صبح اقتصاد