تعرفه تبلیغات

نوع تبلیغ جایگاه بنر اندازه بنر زمان قیمت (ریال)
بنر وب سایت هدر ۶۰*۴۸۵ پیکسل ۱ ماه ۷٫۵۰۰٫۰۰۰
بنر وب سایت صفحه اول ۱۰۰*۳۰۰ پیکسل ۱ ماه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰
بنر وب سایت پایین هر خبر ۱۰۰*۳۰۰ پیکسل ۱ ماه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
بنر وب سایت صفحات داخلی ۱۰۰*۳۰۰ پیکسل ۱ ماه ۱٫۰۰۰٫۰۰۰