کد خبر:62596
پ
تولید اتوبوس

تولید اتوبوس ۴۶.۱ درصد کاهش یافت

خرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۴۶.۱ درصد کاهش یافت. در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۱۴۱ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۷۶ دستگاه رسید. خرداد ماه امسال تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا نزولی بوده و از هشت دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه کاهش […]

خرداد ماه امسال تولید انواع اتوبوس به طور میانگین ۴۶.۱ درصد کاهش یافت.

در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۱۴۱ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۷۶ دستگاه رسید.

خرداد ماه امسال تولید این محصول در پیشرو دیزل آسیا نزولی بوده و از هشت دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به یک دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نیز کاهش یافته و از ۱۰۰ دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به ۷۵ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل نیز با کاهش ۱۰۰ درصدی همراه بوده و از ۳۲ دستگاه در خرداد ماه ۱۳۹۶ به صفر کاهش یافت.

تولید این محصول در یاوران خودرو شرق نیز متوقف شده و از یک دستگاه در خرداد ماه سال گذشته به صفر رسید.

منبع
ایسنا
صبح اقتصاد