کد خبر:44284
پ
۱۴

دروازه‌بان استقلال رکورد گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران را شکست

دروازه بان جوان استقلال با دریافت نکردن گل از سایپایی ها تا اواسط نیمه دوم رکورد گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران را شکست.  سید حسین حسینی، دروازه‌بان استقلال با بسته نگه داشتن دروازه اش تا دقیقه ۵۶ دیدار مقابل سایپا،‌ رکورد بسته نگه داشتن دروازه را در تاریخ فوتبال ایران شکست. حسینی با زدن […]

دروازه بان جوان استقلال با دریافت نکردن گل از سایپایی ها تا اواسط نیمه دوم رکورد گل نخوردن در تاریخ فوتبال ایران را شکست.

 سید حسین حسینی، دروازه‌بان استقلال با بسته نگه داشتن دروازه اش تا دقیقه ۵۶ دیدار مقابل سایپا،‌ رکورد بسته نگه داشتن دروازه را در تاریخ فوتبال ایران شکست.

حسینی با زدن رکورد بهرام مودت و رسیدن به دقیقه ۸۴۵ در گل نخوردن، رکورد گل نخوردن در تاریخ رقابت های فوتبال ایران را شکست.

حسینی البته در دقیقه ۸۵ این دیدار دروازه خود را باز شده دید تا نتواند این رکورد را اراتقا دهد. با این حال با ۸۷۲ دقیقه گل نخوردن رکورددار کلین شیت در تاریخ فوتبال ایران است.

منبع
مهر
صبح اقتصاد