کد خبر:57801
پ
گندم

قیمت گندم ۳.۸ درصد رشد کرد

در سال ١٣٩۶ در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ٣.٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال بوده است. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩۶ در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد ٣.٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال، متوسط قیمت […]

در سال ١٣٩۶ در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلوگرم گندم با رشد ٣.٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال بوده است.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، در سال ١٣٩۶ در بخش غلات، متوسط قیمت هر کیلو گرم گندم با رشد ٣.٨ درصدی نسبت به سال قبل معادل ١٢٨٩٧ ریال، متوسط قیمت جو با افزایش ١۴.٩ درصدی ٩٨١٧ ریال، متوسط قیمت شلتوک با رشد ١٠.٩ درصدی ٣٩٧٣٢ ریال و متوسط قیمت ذرت دانه ای با افزایش ۴.٠ درصدی معادل ١٢١۴٣ ریال بوده است.

در بخش حبوبات، متوسط قیمت هر کیلو نخود با ٢٧.٨ درصد افزایش نسبت به سال قبل به مبلغ ۵٢۵٧۴ ریال و قیمت عدس با رشد ٨.٧ درصدی به ۴٩٧٨٧ ریال رسید.

در بخش دانه های روغنی، قیمت متوسط هر کیلو آفتابگردان روغنی با رشد ٩.٢ درصدی نسبت به سال ٩۵ به ٣۶۶٢٨ ریال و قیمت کلزا با افزایش ١٠.٧ درصدی به ٢٧١٠١ ریال بالغ شد.

در بخش محصولات لیفی، قیمت متوسط هر کیلو پنبه وش ٢٩٩٧۴ ریال بوده است که معادل ٠.۴ درصد نسبت به سال ٩۵ کاهش داشته است.

در بخش محصولات جالیزی، قیمت متوسط هر کیلو هندوانه با کاهش ٣١.٨ درصدی به ٣١١٣ ریال، قیمت خربزه با کاهش ۵.٢ درصدی به ۶۵٩٧ ریال و قیمت خیار با افزایش ۴.۵ درصدی به ١٠۵١۴ ریال رسید.

در بخش سبزیجات، متوسط قیمت هر کیلو سیب زمینی ۶٧۶٧ ریال و هر کیلو پیاز ٩٨۵۶ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۶٠.۵ و ١٠۴.٢ درصد رشد داشته است. همچنین، متوسط قیمت هر کیلو گوجه فرنگی با ۵۴.۴ درصد افزایش برابر ۵٩٣٨ ریال و هر کیلو بادمجان با ٨.۴ درصد کاهش برابر ۶۵٩۴ ریال بوده است.

در بخش محصولات علوفه‌ای، متوسط قیمت هر کیلو یونجه معادل ٨١١۶ ریال و هر کیلو شبدر خشک ٨۶٩١ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب ١٧.١ و ١٨.۶ درصد افزایش داشته است.

در بخش میوه‌های هسته‌دار، متوسط قیمت هر کیلو زردآلو برابر ٢٨٧٣٧ ریال و هر کیلو هلو ٢٠١۵٣ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۵.۵ و ۶.٢ درصد کاهش داشته است.

در بخش میوه‌های دانه‌دار، متوسط قیمت هر کیلو سیب درختی ١۴٠٣٩ ریال بوده که نسبت به سال قبل ٨,١ درصد کاهش داشته و متوسط قیمت انگور به ١٣٩۴٧ ریال رسید که نسبت به سال قبل معادل ٣٧.٩ درصد افزایش داشته است.

در بخش مرکبات، متوسط قیمت هر کیلو پرتقال با افزایش ١٨.٣ درصدی و قیمت نارنگی با رشد ١۴.٩ درصدی نسبت به سال ٩۵ به ترتیب به ٨٩۶۵ و ١٠۵۴۶ ریال رسید.

در بخش دامداری سنتی، متوسط قیمت هر کیلو گوسفند و بره زنده ١۵٨۶۶٣ ریال و هر کیلو گاو پرواری زنده ١٣۵۵٠١ ریال بوده که نسبت به سال قبل به ترتیب معادل ٢٧,٩ و ١۵.۴ درصد افزایش داشته است.

در سال ١٣٩۶، در بخش فراورده‌های دامی سنتی، متوسط قیمت هر کیلو شیر گوسفند برابر ۴٢۵۵٩ ریال و هر کیلو شیر گاو ١١٨٠١ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ١٧,٢ و ۴.٣ درصد افزایش داشته است.

در بخش هزینه خدمات ماشینی، هزینه متوسط شخم هر هکتار زمین زراعی آبی با تراکتور ٢٣٣۵۵٣٣ ریال و هزینه شخم هر هکتار زمین زراعی دیم با تراکتور ١٠٩١۵٧۴ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۵٨.٨ و ۴.٢ درصد افزایش داشته است. به علاوه متوسط هزینه دیسک هر هکتار زمین زراعی آبی ٩١٩٩۴٨ ریال و دیسک زمین زراعی دیم ۵٧٣٢٧٨ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ۴۶.٩ و ١٠.۵ درصد کاهش داشته است.

در بخش دستمزد نیروی کار، متوسط دستمزد کارگر میوه چین مرد ۵٠٠٠۵۴ ریال و دستمزد کارگر میوه چین زن ٣٨٧٧٠۵ ریال بوده که به ترتیب نسبت به سال قبل ٢.١ و ١٣.٧ درصد افزایش داشته است و نیز متوسط دستمزد روزانه یک نفر کارگر دروگر غلات مرد در کل کشور ۶۵۵٣٧٨ ریال بوده که نسبت به سال ٩۵ معادل ١۴.٩ درصد رشد نشان می‌دهد. به علاوه، دستمزد روزانه‌ کارگر وجین‌کار و تنک ‌کار مرد با ۵.٨ درصد افزایش به ۵١۵٧۴۴ ریال و دستمزد وجین کار و تنک کار زن با ۶.۴ درصد کاهش به ۵٢۶٠٠٣ ریال بالغ شد.

منبع
مهر
صبح اقتصاد
ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + 3 =

کلید مقابل را فعال کنید