کد خبر:56516
پ
عبده تبریزی

ضرورت ورود شهرداری ها به بازار سرمایه

عبده تبریزی، یکی از شیوه های تامین مالی برای اقتصاد شهر را بورس و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: یکی از مهم ترین روش های نوین درآمدزایی و تامین منابع مالی حضور شهرداری ها در بازار سرمایه است و لازمه آن فعالیت های شفاف در صورت های مالی است. عضو شورای عالی بورس، بر […]

عبده تبریزی، یکی از شیوه های تامین مالی برای اقتصاد شهر را بورس و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: یکی از مهم ترین روش های نوین درآمدزایی و تامین منابع مالی حضور شهرداری ها در بازار سرمایه است و لازمه آن فعالیت های شفاف در صورت های مالی است.

عضو شورای عالی بورس، بر لزوم ورود شهرداری ها به بازار سرمایه تاکید کرد وگفت: شهرفروشی به عنوان شیوه تامین مالی دیگر امکان پذیر نیست.

حسین عبده تبریزی در چهارمین کنفرانس مدیریت شهری، اقتصاد نوین شهری و درآمدهای پایدار اظهار کرد: در گذشته نظام تامین مالی بر شهرداری حاکم بوده که حاصل فروش شهر بوده است.

عضو شورای عالی بورس، با یادآوری اینکه شهرفروشی از اواخر دهه ۶۰ آغاز شد، گفت: این شیوه درستی برای تامین مالی پایدار برای شهر نبوده و نتوانست مشکلات شهری مانند تهران را حل کند.

عبده تبریزی با بیان اینکه شهرفروشی در شرایط کنونی قابل ادامه دادن نیست، افزود: امکانات درتهران به گستردگی سال های دهه ۷۰ و ۸۰ نیست.

مشاور تامین مالی وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: البته شیوه های تامین مالی نوین هم ارزش های۵۰ درصدی خلق نمی کند، بلکه فقط نقش کمک کننده را بازی می‌کند. بنابراین اگر نتوانیم اقتصاد شهر را تعریف کنیم، کاری از ابزارها و شیوه ها ساخته نیست.

عبده تبریزی، یکی از شیوه های تامین مالی برای اقتصاد شهر را بورس و بازار سرمایه عنوان کرد و افزود: یکی از مهم ترین روش های نوین درآمدزایی و تامین منابع مالی حضور شهرداری ها در بازار سرمایه است و لازمه آن فعالیت های شفاف در صورت های مالی است.

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در حال حاضر شهرداری ها در دوحوزه کاهش هزینه ها ‌و افزایش درآمدها حرکت می کنند، ادامه داد: به نظر می‌رسد شهرداری ها در حوزه کاهش هزینه هافعال تر شده اند. درواقع قیمت هایی که در کلانشهرها بوده بسیار بالا بوده است، اما هم‌اکنون درتهران به گفته اعضای شورای شهر هزینه ها کاهش یافته است البته طبیعتا این کاهش نباید در راستای کاهش نیروی انسانی باشد.

منبع
سنا
صبح اقتصاد