تعرفه تبلیغات

نوع تبلیغجایگاه بنراندازه بنرزمانقیمت (ریال)
بنر وب سایتهدر۶۰*۴۸۵ پیکسل۱ ماه۷٫۵۰۰٫۰۰۰
بنر وب سایتصفحه اول۱۰۰*۳۰۰ پیکسل۱ ماه۳٫۰۰۰٫۰۰۰
بنر وب سایتپایین هر خبر۱۰۰*۳۰۰ پیکسل۱ ماه۳٫۵۰۰٫۰۰۰
بنر وب سایتصفحات داخلی۱۰۰*۳۰۰ پیکسل۱ ماه۱٫۰۰۰٫۰۰۰