وزیر

رشد مستمر در بخش صنعت

معاون امور صنایع وزارت صنعت در تشریح رشد اقتصادی بخش صنعت گفت: بر اساس آمار موجود میتوان به طور قطع گفت صنعت در رکود نیست. محسن صالحی نیا در یک ...