مهران غفوریان

بازگشت مهران غفوریان با ویلچر یا عصا به سریال «پنچری»

مهران مهام از پخش سریال «پنچری» پس از اتمام مجموعه «نفس» از شبکه سه سیما خبر داد و در عین حال توضیحاتی هم درباره وضعیت جسمانی مهران غفوریان پس از ...