بانک مرکزی

بانک مرکزی به سپرده گذاران «ثامن» اطمینان داد

به دنبال حواشی پیش آمده برای موسسه اعتباری غیرمجاز ثامن، بانک مرکزی در اولین واکنش خود اعلام کرد که این موسسه در حال پیوستن به موسسات مجاز و تحت نظارت ...