بیمارستان

۲۰۰ بیمارستان کشور استانداردهای گردشگری سلامت را دارند

مدیرکل نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، گفت: تاکنون ٢٠٠ بیمارستان کشور موفق به پیاده سازی استانداردهای گردشگری سلامت شده‌اند. دکتر محمد حسین میردهقان در پاسخ به اظهارات معاون ...