آخرین وضعیت اجرای طرح «سلامت‌بخش» / شرط رایگان شدن خدمات بستری تخصصی و فوق‌تخصصی
آخرین وضعیت اجرای طرح «سلامت‌بخش» / شرط رایگان شدن خدمات بستری تخصصی و فوق‌تخصصی
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه اکنون یک ماه است که پایلوت طرح سلامت‌بخش در سه استان کشور در حال اجراست، گفت: باید توجه کرد که این طرح هم سطح تخصصی و هم سطح فوق‌تخصصی را شامل می‌شود.

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه اکنون یک ماه است که پایلوت طرح سلامت‌بخش در سه استان کشور در حال اجراست، گفت: باید توجه کرد که این طرح هم سطح تخصصی و هم سطح فوق‌تخصصی را شامل می‌شود.

دکتر سعید کریمی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت اجرای طرح سلامت‌بخش، گفت: طرح سلامت‌بخش در سه استان بوشهر، کردستان و خراسان جنوبی در حال پایلوت است. بر اساس این طرح خدمات درمانی ضروری و بیمه‌ای که از مسیر ارجاع به بیمارستان ارجاع می‌شوند، به صورت رایگان به بیمار ارائه می‌شوند. به این معنا که پزشک خانواده بیمار را ویزیت کرده و او را ارجاع داده و اگر کار به بستری بکشد، بستری بیماران با این شرایط به صورت رایگان انجام می‌شود و ۱۰ درصد یا پنج درصد فرانشیز از بیمار دریافت نمی‌شود، بلکه از منابع دولتی جبران می‌شود که بیمار پرداخت از جیبی برای درمان نداشته باشد.

وی افزود: هدف از پایلوت طرح سلامت‌بخش برآورده هزینه‌ای آن بود. به نظر نمی‌رسد که هزینه‌های این طرح غیرقابل پرداخت باشد، اما از آنجایی که کاری است که قرار است در کل کشور انجام شود و بهتر بود از ابتدا مورد ارزیابی قرار گیرد، آن را در سه استان پایلوت کردیم. بعد از چند ماه نتایج و بار مالی طرح را بررسی می‌کنیم و در صورتیکه با منابع‌مان همخوانی داشته باشد، بر اساس تدابیر و دستورات بالادستی، احتمالا گسترش می‌یابد.

کریمی با بیان اینکه اکنون یک ماه است که پایلوت این طرح در سه استان کشور در حال اجراست، گفت: اجرای کشوری این طرح به این که چقدر پزشکی خانواده در کشور پا بگیرد، بستگی دارد. به هر حال همزمان با اجرا و گسترش پزشکی خانواده، این طرح در حال اجراست و اینطور نیست که برآورد هزینه‌ای الان، با دو ماه آینده برابر باشد. زیرا هر چه پزشک خانواده توسعه یابد، ارجاع هم به همان میزان افزایش می‌یابد. با این حال منابع مالی این طرح آنقدرها زیاد نیست که بگوییم بار زیاد مالی وارد می‌کند.

وی تاکید کرد: حال بعد از اتمام پایلوت طرح سلامت‌بخش در این سه استان و بررسی نتایج، درباره وضعیت اجرای آن تصمیم‌گیری می‌کنیم. باید توجه کرد که این طرح هم سطح تخصصی و هم سطح فوق‌تخصصی را شامل می‌شود؛ به طوری که اگر بیماری از مسیر نظام ارجاع به بیمارستان مراجعه کند، حتما در این سه استان خدمات ضروری و بیمه‌ای‌شان اعم از تخصصی و فوق‌تخصصی رایگان می‌شود. اعتبار این طرح نیز در صورت کشوری شدن، بر اساس جداول بودجه‌ای کشوری مشخص خواهد شد.