شاید یکی از مهمترین چالش‌های دستگاه قضایی آسیب دیدن اعتماد عمومی است
شاید یکی از مهمترین چالش‌های دستگاه قضایی آسیب دیدن اعتماد عمومی است

رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد: همه مسئولان باید در شرایط حساس فعلی کاهش نارضایتی عمومی و هزینه‌های تشریفاتی و غیرضرور را در دستور کار قرار دهند.  محسن هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر با اشاره به هفته قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی امروز با چالش‌های زیادی مواجه است که شاید یکی از […]

رئیس شورای شهر تهران عنوان کرد: همه مسئولان باید در شرایط حساس فعلی کاهش نارضایتی عمومی و هزینه‌های تشریفاتی و غیرضرور را در دستور کار قرار دهند.

 محسن هاشمی صبح امروز در ابتدای جلسه شورای شهر با اشاره به هفته قوه قضائیه گفت: دستگاه قضایی امروز با چالش‌های زیادی مواجه است که شاید یکی از مهمترین آنها آسیب دیدن اعتماد عمومی است.

وی با بیان اینکه اگر ذهنیت عمومی درباره شهرداری یا دادگستری و سیستم قضایی کشور این باشد که محیطی ناسالم و آلوده است، رفتار شهروندان نیز بر اساس همان شکل می‌گیرد. یعنی افراد برای پیش بردن کار خود و انجام خواسته‌های قانون یا حتی غیرقانونی خود به راحتی مسیر رشوه را در پیش می‌گیرند و طبیعی است که این موجب گسترش فساد می‌شود اما اگر ذهنیت سالم داشته باشند محیط اجازه طرح خواسته‌های غیرقانونی را نمی‌دهد و در واقع ریشه و قدرت اصلی دستگاه‌های عمومی و حاکمیت در ذهنیت جامعه قرار دارد و اگر این ذهنیت متزلزل شود اقتدار نظام مورد آسیب قرار می‌گیرد.

هاشمی با بیان اینکه فصل مشترک قوه قضاییه با مدیریت شهری در کمیسیون ماده ۱۰۰ و همچنین دعاوی مربوطه در دیوان عدالت اداری است،‌ گفت: نظارت بر عملکرد شهرداری و رسیدگی به پرونده‌های تخلفات مدیریت شهری توسط سازمان بازرسی انجام می‌گیرد که امیدواریم تعامل مناسب‌تری بین دستگاه قضایی و مدیریت شهری در این حوزه برقرار شود.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه همه مسئولان باید در شرایط حساس فعلی، کاهش نارضایتی عمومی، صرفه جویی و کاهش هزینه‌های تشریفاتی و غیرضرور را سرلوحه کار خود قرار داده و برای مقابله با بحران اجتماعی برنامه ریزی کنند، گفت: در چندروز گذشته شاهد انتصاب در سازمان بازرسی شهرداری بودیم که جا دارد از زحمات آقای شیرازی رئیس سابق سازمان بازرسی شهرداری تهران تشکر کنیم.