آغاز انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق
آغاز انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق

انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق از ساعت ۸ صبح امروز (یکشنبه) به وقت محلی آغاز شد. قرار است حدود ۳ میلیون تن از ساکنان اقلیم کردستان عراق در انتخابات پارلمانی این منطقه که از ساعت ۸ صبح امروز به وقت محلی آغاز شده و تا ساعت ۱۸ عصر به وقت محلی ادامه می یابد شرکت […]

انتخابات پارلمانی اقلیم کردستان عراق از ساعت ۸ صبح امروز (یکشنبه) به وقت محلی آغاز شد.

قرار است حدود ۳ میلیون تن از ساکنان اقلیم کردستان عراق در انتخابات پارلمانی این منطقه که از ساعت ۸ صبح امروز به وقت محلی آغاز شده و تا ساعت ۱۸ عصر به وقت محلی ادامه می یابد شرکت کنند.

نچیروان بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان نیز رأی خود را به صندوق انداخت. در این انتخابات حدود ۲۹ لیست برای به دست گرفتن ۱۱۱ کرسی در پارلمان اقلیم کردستان به رقابت می پردازند.

کمیساریای عالی انتخابات اقلیم کردستان روز گذشته اعلام کرد که روند اخذ رأی از نیروهای امنیتی با موفقیت برگزار شده و میزان مشارکت در این انتخابات ۹۱ درصد ثبت شده است. حدود ۱۵۶ هزار تن از نیروهای امنیتی اقلیم کردستان عراق در روند اخذ رأی مخصوص به آنها شرکت کردند.