آغاز فروش زمستانه محصولات MVM و چری با اقساط ۶۰ ماهه
آغاز فروش زمستانه محصولات MVM و چری با اقساط ۶۰ ماهه
طرح فروش زمستانه محصولات مدیران خودرو با اقساط 60 ماهه برای محصولات ام وی ام و چری آغاز شد.

طرح فروش زمستانه محصولات مدیران خودرو با اقساط ۶۰ ماهه برای محصولات ام وی ام و چری آغاز شد.

شرایط ذکرشده از تاریخ ۷ دی ماه ۹۹ فعال می باشد.

شرایط فروش محصولات ام وی ام:

آغاز فروش زمستانه محصولات MVM و چری با اقساط 60 ماهه

شرایط فروش محصولات چری:

آغاز فروش زمستانه محصولات MVM و چری با اقساط 60 ماهه

  • منبع خبر : ایران جیب