آمادگی سدها برای مهار سیلاب های احتمالی فروردین و اردیبهشت
آمادگی سدها برای مهار سیلاب های احتمالی فروردین و اردیبهشت
مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: سدهای کشور آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی سیلابی در نیمه دوم فروردین و اردیبهشت ماه دارند.

آمادگی سدها برای مهار سیلاب های احتمالی فروردین و اردیبهشت

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران گفت: سدهای کشور آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی سیلابی در نیمه دوم فروردین و اردیبهشت ماه دارند.

سیف اله آقا بیگی، مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است و این میزان ظرفیت خالی، جهت مدیریت سیلاب ها در ایام پیش رو از سال آبی ۹۹ – ۹۸ پیش بینی شده که می تواند ظرفیت مناسبی برای مهار و مدیریت سیلاب های آتی باشد.

وی افزود: بر اساس پیش بینی هایی که هواشناسی کشور ارائه کرده و تدقیق مدلها، تا پایان فروردین ماه پیش بینی وقوع سیلاب وجود دارد؛ البته با درصدی عدم قطعیت و همچنین برای اردیبهشت ماه نیز پیش بینی هایی برای وقوع سیلاب انجام گرفته است؛ از اینرو برنامه ریزی برای مدیریت مخازن سدها با توجه به شرایط نیمه دوم فروردین ماه و هم اردیبهشت ماه انجام شده است.

آقابیگی با بیان اینکه در تعداد قابل توجهی از سدهای کشور برنامه رهاسازی و افزایش خروجی در ماههای اخیر را داشته ایم، گفت: این برنامه ها قطعا با دورنمای بارش هایی است که پیش بینی شده صورت می گیرد تا این رهاسازی ها بتواند شرایط حداکثری را در بحث مدیریت مخازن آبی داشته باشد و در حد تاب آوری است تا هیچ گونه مشکلی را برای مناطق پایین دست ایجاد نکند.

وی ادامه داد: سدهای کشور آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط احتمالی سیلابی در نیمه دوم فروردین و اردیبهشت ماه دارند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و پدافندغیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران تصریح کرد: دستگاههای اجرایی از جمله بخش آب وزارت نیرو تا الان بر اساس عنایت و توجه دولت محترم، بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر لایروبی و بازگشایی رودخانه های کشور را انجام داده و این کار هم اکنون نیز در اکثر استان های کشور در دست اقدام است.

وی افزود: همچنین حدود ۱۰۰ کیلومتر در مناطقی از رودخانه ها که نیازمند دیواره سازی، ساحل سازی و همچنین ایجاد دیوارهای محافظتی است اقدام کرده، در کنار آن لازم است دستگاههای دیگر نیز که متوالی در روستاها، شهرها و شهرداری ها هستند، اقدامات ایمن سازی را انجام دهند و در کنار این، همانطور که مردم عزیزمان همواره در جهت کاهش خسارت ها همکاری کرده اند، در درجه اول برای حفظ خود و خانواده خود و در درجه دوم برای حفظ سرمایه های ملی در ادامه فصول نیز همکاری لازم را داشته باشند.