آنگلا مرکل: نژاد پرستی در ارزش های اروپایی جایی ندارد
آنگلا مرکل: نژاد پرستی در ارزش های اروپایی جایی ندارد

صدر اعظم آلمان پس از دیدار با نخست وزیر اسپانیا ضمن تاکید بر هماهنگی بیشتر کشورها برای کنترل بحران مهاجرت یادآور شد که نژاد پرستی در آیین و ارزش های اروپایی جایی ندارد.  «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در دیدار با «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا درباره افزایش موج مهاجرت به اروپا گفتگو کرده و اظهار داشت: هیچ […]

صدر اعظم آلمان پس از دیدار با نخست وزیر اسپانیا ضمن تاکید بر هماهنگی بیشتر کشورها برای کنترل بحران مهاجرت یادآور شد که نژاد پرستی در آیین و ارزش های اروپایی جایی ندارد.

 «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان در دیدار با «پدرو سانچز» نخست وزیر اسپانیا درباره افزایش موج مهاجرت به اروپا گفتگو کرده و اظهار داشت: هیچ کشوری را نمی‌توان در خصوص حل بحران مهاجرت تحت فشار قرار داد، در عین حال هیچ کشوری هم نمی‌تواند از مسئولیت‌هایی که دارد، طفره رود.

مرکل در ادامه افزود: اسپانیا جزء کشورهای ورودی و از معبرهای اصلی مهاجرت به اروپا بشمار می آید، ما با افزایش تعداد مهاجرانی که از این مسیر، خود را به اروپا می‌رسانند، روبرو هستیم.

صدر اعظم آلمان با بیان اینکه آلمان پس از اسپانیا بر سر راه پناهجویان و مهاجران قرار دارد، خاطرنشان کرد: در چنین شرایطی ما به هماهنگی های بیشتری برای کنترل بحران مهاجرت نیاز داریم.

وی همچنین یاد آور شد: اتحادیه اروپا مانند انجمن یا یک موسسه اداری نیست، بلکه این ارگان بر اساس ارزش‌های مشترک و احترام به انسان‌ها بنیان گذاشته شده است. همه ما باید در رویکردها و عملکردهای خود احترام به حقوق بشر و ارزشمندی شان انسان ها را نشان دهیم. باید فراموش نکنیم که نژاد پرستی جایی در آیین اروپایی ندارد.

صدراعظم آلمان در آخر تاکید کرد: من معتقدم که آلمان و اسپانیا باید در سایه همکاری دو جانبه سیاست صحیحی برای کنترل بحران مهاجرت در پیش بگیرند.