اتحادیه اروپا هنوز برای شهروندان اروپا با ارزش است
اتحادیه اروپا هنوز برای شهروندان اروپا با ارزش است

نتایج نظرسنجی پارلمان اروپا حاکی از ابراز خرسندی شهروندان اروپا در خصوص عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا است.  بر اساس نتایج نظرسنجی پارلمان اروپا که امروز منتشر شده، شهروندان اروپا نسبت به افزایش جایگاه ارزشی اتحادیه اروپا در مقایسه با زمان تاسیس آن و سالهای بعد ابراز خرسندی کردند. ۶۲ درصد از شهروندان اروپایی شرکت کننده در […]

نتایج نظرسنجی پارلمان اروپا حاکی از ابراز خرسندی شهروندان اروپا در خصوص عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا است.

 بر اساس نتایج نظرسنجی پارلمان اروپا که امروز منتشر شده، شهروندان اروپا نسبت به افزایش جایگاه ارزشی اتحادیه اروپا در مقایسه با زمان تاسیس آن و سالهای بعد ابراز خرسندی کردند.

۶۲ درصد از شهروندان اروپایی شرکت کننده در این نظرسنجی با مثبت ارزیابی کردن عضویت کشورشان در اتحادیه اروپا بر این باورند که این اتحادیه نه تنها از اهمیت گذشته خود برخوردار است که حتی اعتبار جهانی آن نیز افزایش پیدا کرده است.

در بخش دیگری از نتایج نظرسنجی پارلمان اروپا آمده است: ۷۶ درصد از آلمانی های شرکت کننده در این نظرسنجی با مثبت ارزیابی کردن اقدامات اتحادیه اروپا نسبت به عضویت کشورشان در این اتحادیه احساس رضایت دارند.

این در حالی است که شهروندان ایتالیایی با انتقاد از عملکرد اتحادیه اروپا خواهان عبور از مسیر انگلیس برای خروج از اتحادیه اروپا هستند.