اتفاق خاصی در مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها نمی‌افتد
اتفاق خاصی در مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها نمی‌افتد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی در مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها بیفتد، مگر اینکه تعهد بدهند که خرید نفت ایران و مراودات اقتصادی ما را تضمین کند. علاءالدین بروجردی با اشاره به گذشت بیش از سه ماه از مذاکرات ایران با اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، […]

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی در مذاکرات برجامی با اروپایی‌ها بیفتد، مگر اینکه تعهد بدهند که خرید نفت ایران و مراودات اقتصادی ما را تضمین کند.

علاءالدین بروجردی با اشاره به گذشت بیش از سه ماه از مذاکرات ایران با اروپا پس از خروج آمریکا از برجام، اظهارداشت: فکر نمی‌کنم تاکنون نتیجه مطلوبی از این مذاکرات حاصل شده باشد؛ چرا که هنوز بسته پیشنهادی اروپایی‌ها به طور کامل ارائه نشده است تا بتوانیم درباره آن قضاوتی داشته باشیم.

وی افزود: با توجه به اینکه معمولا اقتصاد اروپا در شرکت های بزرگ خلاصه می‌شود و این شرکت‌ها نیز تحت فشار آمریکا هستند و نمونه‌های آن را در رفتارهای اخیر شرکت توتال دیدیم که از ایفای تعهداتشان شانه خالی کردند، بنابراین فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی بیفتد، مگر اینکه اروپا تعهد بدهد که خرید نفت ایران و مراودات اقتصادی ما را تضمین کند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: به نظر می‌رسد، هنوز برای قضاوت نهایی در خصوص رفتار اروپایی‌ها در زمینه آینده برجام زود است و باید منتظر بسته پیشنهادی نهایی آنها باشیم.

بروجردی در همین رابطه و در خصوص الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون‌های مانند پالرمو وCFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) اظهار داشت: به نظر من، با توجه به مجموعه مواضعی که رهبر معظم انقلاب اتخاذ کردند و مبنای نظرشان هم این بوده است که ما مسئله شفافیت مالی را قبول داریم اما افسار این کار نباید در اختیار بیگانگان باشد، لذا باید محتوای مفید این کنوانسیون‌ها را در قالب قانونگذاری داخلی دنبال کنیم.

وی در پاسخ به این سؤال که با توجه به امکان قانونگذاری داخلی می‌توان به این کنوانسیون‌ها ملحق نشد، تصریح کرد: منظور از این کنوانسیون‌ها شفافیت مالی است و وقتی می‌توانیم با قانونگذاری داخلی این مسئله را محرز کنیم، «تحصیل حاصل» خواهد بود و مقصود نهایی تامین می‌شود.