اثرگذاری بیشتر کاهش تراز آب در خزر شمالی/هشدار ایجاد مشکلات زیست‌محیطی برای تمام کشورهای ساحلی
اثرگذاری بیشتر کاهش تراز آب در خزر شمالی/هشدار ایجاد مشکلات زیست‌محیطی برای تمام کشورهای ساحلی
بر اساس داده‌های ماهواره‌ای اثرات کاهش تراز آب خزر بیشتر در بخش شمالی است و سواحل ایران کمترین تاثیر را دریافت کرده است.

بر اساس داده‌های ماهواره‌ای اثرات کاهش تراز آب خزر بیشتر در بخش شمالی است و سواحل ایران کمترین تاثیر را دریافت کرده است.

به گزارش ایسنا حسین دلیریان، سخنگوی سازمان فضایی ایران طی سخنانی در جمع خبرنگاران با اشاره به بررسی‌های این سازمان درباره وضعیت دریای خزر، گفت: سازمان فضایی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای، وضعیت سطح آب دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان را بررسی کرده است.

وی افزود: در این بررسی‌ها که توسط بخش سنجش از دور سازمان فضایی ایران در بازه زمانی حدود ۱۰ ساله انجام شده است، بخش‌های مختلف دریای خزر از منظر سطح آب دریا مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داد بخش شمالی دریای خزر به خصوص دو سال اخیر با کاهش سطح آب و پیشروی خط ساحل که نشأت‌گرفته از کاهش میزان آب بوده، مواجه شده است.

دلیریان ادامه داد: در بخش جنوبی و سواحل کشورمان، فعلا تغییرات زیادی حاصل نشده که احتمالا به دلیل شیب یا عمق دریا در این بخش است، اما روند کاهش سطح آب دریای خزر موضوعی مهم و جدی تلقی می‌شود.

وی تاکید کرد: در مجموع، سازمان فضایی ایران به عنوان متولی بخش فضایی کشور تایید می‌کند که سطح آب دریای خزر کاهش یافته و این کاهش سطح در صورت تداوم یافتن، در سالیان پیش‌رو مشکلات زیست محیطی زیادی را برای تمام کشورهای ساحلی ایجاد خواهد کرد.