احتمال اختلال در ارسال موشک‌های انگلیسی به اوکراین در پی اعتصاب
احتمال اختلال در ارسال موشک‌های انگلیسی به اوکراین در پی اعتصاب
کارکنان یک انبار موشکی انگلیس در اعتراض به دستمزد پایین اعتصاب کردند و این می‌تواند بر ارسال موشک‌های «سایه توفان» به اوکراین تاثیر بگذارد.

کارکنان یک انبار موشکی انگلیس در اعتراض به دستمزد پایین اعتصاب کردند و این می‌تواند بر ارسال موشک‌های «سایه توفان» به اوکراین تاثیر بگذارد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، در روز جمعه بیش از ۵۰ نیروی کار کلیدی در یک سایت موشکی انگلیس در اسکاتلند اعتصاب کردند.

یک منبع آگاه به رسانه‌های انگلیس گفت: اگر اعتصاب ادامه داشته باشد، ممکن است ارسال موشک به اوکراین یا پایگاه نیروی دریایی انگلیس در فالس‌لِین را مختل کند.

کارکنان این انبار موشکی انگلیس که موشک‌های سایه توفان و بریمستون را در خود جای داده، قصد دارند در روز دوشنبه دوباره به دلیل حقوق پایین اعتصاب کنند.

بر اساس گزارش‌ها، وزارت دفاع انگلیس «اقدامات اضطراری» را برای جلوگیری از تحت‌تأثیر قرارگرفتن تسلیحات ارسالی به اوکراین آغاز کرده است.