احکام پرونده های حقوق های نجومی صادر شده است
احکام پرونده های حقوق های نجومی صادر شده است

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق های نجومی ربطی به قانون نداشت و پرونده های آنها در دادگاه ها مطرح و احکام آن صادر شده است.  در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی احمد بیگدلی نماینده خدابنده در تذکری نسبت به اختصاص بودجه ۲۰ میلیارد تومانی به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی انتقاد […]

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق های نجومی ربطی به قانون نداشت و پرونده های آنها در دادگاه ها مطرح و احکام آن صادر شده است.

 در جلسه نوبت عصر روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی احمد بیگدلی نماینده خدابنده در تذکری نسبت به اختصاص بودجه ۲۰ میلیارد تومانی به فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی انتقاد کرد و گفت: باید برای بررسی جداول و ردیف های بودجه وقت بگذاریم و با سعه صدر بررسی کنیم.

وی تأکید کرد: از همین جداول و ردیف ها بودند که حقوق های نجومی بیرون آمد.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: حقوق های نجومی ربطی به قانون نداشت؛ پرونده های آنها در دادگاه ها مورد بررسی قرار گرفته و احکام صادر شده است.

وی ادامه داد: پیشنهاد شما را هم بررسی می کنیم و وقت می گذاریم.