اختصاص اعتبار به فناوری‌های ارتقای کیفی و شیرین‌سازی آب
اختصاص اعتبار به فناوری‌های ارتقای کیفی و شیرین‌سازی آب
دبیر ستاد آب، اقلیم و محیط‌ زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به شناسایی گلوگاه‌های فناوری آب در کشور و اختصاص اعتبار به فناوری‌های ارتقای کیفی و شیرین‌سازی آب، تاکید کرد: توسعه شیرین‌سازها عرصه‌ای است که بازگشت سرمایه و سودآوری بسیار خوبی دارد.

دبیر ستاد آب، اقلیم و محیط‌ زیست معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با اشاره به شناسایی گلوگاه‌های فناوری آب در کشور و اختصاص اعتبار به فناوری‌های ارتقای کیفی و شیرین‌سازی آب، تاکید کرد: توسعه شیرین‌سازها عرصه‌ای است که بازگشت سرمایه و سودآوری بسیار خوبی دارد.

دکتر محمد همت در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر ضرورت حرکت علم و فناوری به‌سوی حل نیازهای واقعی کشور، گفت: در واقع علم و فناوری که منجر به حل مسئله نشود، ارزشی ندارد و تمامی اصحاب علم، فناوران و صنعتگران باید تمام توان خود را جهت حل مسائل اصلی مردم که بدون شک یکی از مهم‌ترین مسائل، آب است، بکار گیرند.

همچنین وی با اشاره به دسترسی ۵۸۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در ایران، گفت: وجود چنین ظرفیتی در کنار وضعیت اقلیمی و جغرافیایی و اوضاع نه‌چندان مطلوب بارش و تبخیر و توزیع مکانی و زمانی آن می‌تواند رافع بخشی از مسئله تأمین آب باشد که این امر منوط به توسعه فناوری شیرین‌سازی در کشور است.

همت در مورد برنامه ستاد آب، اقلیم و محیط‌زیست در توسعه و حمایت از فناوری‌های ارتقای کیفی و شیرین‌سازی آب، گفت: این موضوع یکی از چهار محور اصلی و سرفصل‌های مدنظر ستاد در طرح‌های پیشران بوده و اعتبار بسیار مناسبی برای آن دیده‌شده که می‌تواند منجر به یک جهش در صنعت شیرین‌سازی در آینده نزدیک شود. با برنامه‌ریزی و اعتبارات در نظر گرفته و همچنین با توجه به نیاز کشور آینده این صنعت در ایران بسیار امیدوارکننده خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: متأسفانه اغلب فناوری‌های آب در ایران با توجه به قیمت و مدل‌های اقتصادی موجود، جذابیت‌های اقتصادی خاصی برای سرمایه‌گذاران ندارند، اما توسعه شیرین‌سازها عرصه‌ای است که بازگشت سرمایه و سودآوری بسیار خوبی دارد.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های آب، اقلیم و محیط‌زیست، ضمن دعوت از جامعه علم و فناوری کشور به ورود به میدان توسعه، پیشرفت و بومی‌سازی تمام ابعاد شیرین‌سازها اعم از ممبران‌ها و غشاهای تصفیه، پمپ‌های فشاربالا، انواع فیلترها به‌ویژه نانوفیلترهای سرامیکی، از آمادگی کامل این ستاد جهت حمایت از فناوران و پژوهشگران در این زمینه خبر داد.