ادعای نفوذ یک قطعه ساز در دستگاه نظارتی / حفاظت قوه موضوع را بررسی کند
ادعای نفوذ یک قطعه ساز در دستگاه نظارتی / حفاظت قوه موضوع را بررسی کند
طبق بررسی های صورت گرفته یکی از قطعه سازان با وعده حل مشکلات اعضا در دستگاه های نظارتی و بازرسی سعی در ورود به هیئت مدیره این انجمن بوده است.

ادعای نفوذ یک قطعه ساز در دستگاه نظارتی / حفاظت قوه موضوع را بررسی کند

طبق بررسی های صورت گرفته یکی از قطعه سازان با وعده حل مشکلات اعضا در دستگاه های نظارتی و بازرسی سعی در ورود به هیئت مدیره این انجمن بوده است.

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، بعد از گذشت چند ماه از ورود دستگاه های نظارتی به عملکرد شرکت های قطعه سازی، هفته گذشته انتخابات این انجمن برگزار شد. اعضای جدید در حالی انتخاب شدند که سایه پرونده های قضائی مفتوح در خصوص برخی از قطعه سازان بر این انجمن سنگینی می کند. پرونده هایی که به طور جدی در دستگاه های نظارتی در حال بررسی می باشد.

وجود چنین سایه سنگینی بر انجمن قطعه سازان سبب گردیده تا دغدغه کاهش پرونده ها و مختومه شدن آنان در دستگاه قضائی به یکی از دغدغه های اصلی اعضای این انجمن تبدیل شود. دغدغه ای که تا پای انتخاب اعضای هیئت مدیره نیز کشیده شده است.

طبق بررسی های صورت گرفته یکی از قطعه سازان با وعده حل مشکلات اعضا در دستگاه های نظارتی و بازرسی سعی در ورود به هیئت مدیره این انجمن بوده است. طبق اظهار یک مسئول، قطعه سازی”ت خ” در انتخابات هیئت مدیره اخیر تلاش کرده در لیست اصلی اعضا قرار گیرد. طبق این اظهار این مسئول وی مدعی ارتباطات قوی در دستگاه های نظارتی است.

حل مسائل و حواشی نابحق پیرامون قطعه سازان در شرایط کنونی، دغدغه هر صنعت گر ملی گراست چرا که اثر مستقیم آن بر صنعت خودرو و تولید ملی است ولی اینکه یک قطعه ساز مدعی ارتباطات قوی در بدنه دستگاه های نظارتی باشد و با این وعده بخواهد در ترکیب اعضای هیئت مدیره یک انجمن قرار گیرد، جای بسی تامل دارد.

قطع یقین فرض بر صحت و سلامت دستگاه های نظارتی از جمله قوه قضائیه و سازمان بازرسی است. ولی چنین موضوعاتی ایجاب می کند تا مسئولین مربوطه از جمله حفاظت قوه قضائیه صحت و سقم آن را بررسی نمایند و در صورت صحت عملکرد آن قطعه ساز و افراد مرتبط با وی را ردیابی کنند.

همانطور که منش و روش رئیس دستگاه ها قضائی نشان داده، این دستگاه با هرگونه مبادی فساد، تبانی، نفوذ به شدت مقابله می کند و لذا افکار عمومی انتظار دارد تا چنین موضوعاتی مورد بررسی جدی دستگاه قضائی قرار گیرد.

  • منبع خبر : خط بازار