ارتباط تلفنی مشترکان ۱۰ مرکز مخابراتی مختل می شود
ارتباط تلفنی مشترکان ۱۰ مرکز مخابراتی مختل می شود

ارتباط تلفنی مشترکان ۱۰ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان، در ۳ روز آینده با اختلال همراه است. عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید یزدان پناه، ابوذر و مالک اشتر از دیروز ۱۰ تیر ماه و در مراکز مخابرات شهید لطیفی، شهید توکلی، رودهن، آبعلی، […]

ارتباط تلفنی مشترکان ۱۰ مرکز مخابراتی در تهران به دلیل انجام عملیات کابل برگردان، در ۳ روز آینده با اختلال همراه است.

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابرات شهید یزدان پناه، ابوذر و مالک اشتر از دیروز ۱۰ تیر ماه و در مراکز مخابرات شهید لطیفی، شهید توکلی، رودهن، آبعلی، دماوند، گیلاوند و مشاء از امروز ۱۱ تیرماه جاری آغاز می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید یزدان پناه با پیش شماره های ۴۴۸۰ تا ۴۴۸۷ در محدوده خیابان های چمران، پنج تن، امام رضا(ع)، ارکیده و کوچه دهم به مدت ۷۲ ساعت و در مراکز مخابرات ابوذر و مالک اشتر از ساعت ۲ بامداد امشب به مدت ۴ ساعت با اختلال همراه است.

در همین حال با اجرای عملیات کابل برگردان، ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید لطیفی با پیش شماره های ۲۲۹۳ تا ۲۲۹۸، ۲۶۷۵ و ۲۶۹۱ در محدوده خیابانهای مژده، فرعی دوم، سوم و چهارم به مدت ۴۸ ساعت و در مرکز مخابرات شهید توکلی با پیش شماره های ۴۴۵۰ تا ۴۴۵۹ در محدوده اتوبان کرج، جاده مخصوص کرج، خیابان های جودی، ۱۰ متری ساسان و ۱۰ متری بیستم به مدت ۳ روز مختل می شود.

با اجرای این عملیات، ارتباط تلفنی مشترکان در مراکز مخابرات رودهن، آبعلی، دماوند، گیلاوند و مشاء از ساعت ۲۴ امشب به مدت ۴ ساعت دچار اختلال می شود.