استاندار تهران: فروش صندلی‌های شرکت واحد اتوبوسرانی غیرقانونی است
استاندار تهران: فروش صندلی‌های شرکت واحد اتوبوسرانی غیرقانونی است
استاندار تهران گفت: فروش صندلی‌های شرکت واحد اتوبوسرانی غیرقانونی است و با متخلفین بر اساس قانون به شدت برخورد می‌شود.

استاندار تهران: فروش صندلی‌های شرکت واحد اتوبوسرانی غیرقانونی است

استاندار تهران گفت: فروش صندلی‌های شرکت واحد اتوبوسرانی غیرقانونی است و با متخلفین بر اساس قانون به شدت برخورد می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، با انتشار خبر فروش صندلی‌های اتوبوس‌های پایتخت ، انوشیروان محسنی بندپی نسبت به این موضوع واکنش نشان داد. استاندار تهران در صفحه شخصی خود نوشت: هرگونه ارائه طرح صندلی‌فروشی از سوی سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران بدون هماهنگی با فرمانداری، شورای شهر و هیأت تطبیق مصوبات غیرقانونی است و با متخلفین در هر جایگاهی به شدت برخورد می‌شود.