اسحاق جهانگيری : تحريم‌های آمريکا مصداق بارز تروريسم اقتصادی است
اسحاق جهانگيری : تحريم‌های آمريکا مصداق بارز تروريسم اقتصادی است
معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه برجام يک الگوي کارآمد و موفق ديپلماسي چندجانبه است که در چارچوب مذاکرات دشوار و طولاني ايران با شش قدرت موثر جهان به نتيجه رسيد.

اسحاق جهانگيری در هجدهمين اجلاس نخست وزيران سازمان همکاري شانگ‌هاي: تحريم‌های آمريکا مصداق بارز تروريسم اقتصادی است

به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، معاون اول رييس جمهور با بيان اينکه برجام يک الگوي کارآمد و موفق ديپلماسي چندجانبه است که در چارچوب مذاکرات دشوار و طولاني ايران با شش قدرت موثر جهان به نتيجه رسيد، گفت: بديهي است استمرار برجام تنها با تعادل در اجراي تعهدات از سوي تمامي طرف‌ها و برخورداري جمهوري اسلامي ايران از مزاياي اقتصادي برجام مقدور خواهد بود.

تحريم‌های آمريکا مصداق بارز تروريسم اقتصادی است

به گزارش ايسنا، اسحاق جهانگيری ديروز در هجدهمين اجلاس نخست وزيران سازمان همکاري شانگهاي اظهار داشت: جمهوري اسلامی ايران پس از خروج آمريکا از برجام، همواره ضمن اعلام آمادگي خود براي ادامه گفت‌وگوها با طرف‌ هاي ديگر برجام، پس از يکسال روند توقف اجراي تعهدات هسته‌اي را طبق برجام آغاز و اعلام داشته است، در صورت عمل طرف ‌هاي مقابل به تعهدات خود، اجراي تعهدات هسته اي خود را وفق برجام مجدداً از سر خواهد گرفت.
معاون اول رييس جمهور با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه اي براي همکاري هاي منطقه اي قائل است، تصريح کرد: از آنجايي که سازمان هاي منطقه اي نقش مهمي در پيشبرد رويکرد چند جانبه گرايانه در نظام بين الملل دارند، سازمان همکاري شانگهاي مي تواند در اين مسير پيشگام باشد.
در بخشي از متن سخنان معاون اول رييس جمهور آمده است:فرصت را مغتنم مي‌شمارم و از مردم و دولت ازبکستان به ويژه جناب آقاي عارف ‌اف نخست‌وزير محترم جمهوري ازبکستان براي ميزباني و برگزاري هجدهمين اجلاس نخست وزيران سازمان همکاري شانگهاي صميمانه سپاسگزاري مي‌کنم.جهان ما با مسائل پيچيده، جديد و خطيري روبروست. نظام جهاني ناگزير است در مواجهه با مسائل نوظهور اقليمي، بين المللي و منطقه اي برپايه چندجانبه گرايي و همکاري هاي مشترک کليه اعضاي جامعه جهاني عمل کند. ضرورت دارد همه کشورها براساس مسئوليت خود براي حفظ صلح و امنيت و نظم پايدار بين‌المللي در مقابل هرگونه اقدام يکجانبه‌گرايانه مقاومت ‌کنند.
بر اين اساس، جمهوري اسلامي ايران جايگاه ويژه اي براي همکاري هاي منطقه اي قائل است. از آنجايي که سازمان هاي منطقه اي نقش مهمي در پيشبرد رويکرد چند جانبه گرايانه در نظام بين الملل دارند، سازمان همکاري شانگهاي مي تواند در اين مسير پيشگام باشد.جمهوري اسلامي ايران همکاري‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي را براي مبارزه با تروريسم و تضمين صلح و امنيت بين‌المللي حائز اهميت مي داند و بر مقابله جمعي با اين پديده مجرمانه تأکيد دارد و تعهد مبارزه با تروريسم و تلاش براي دستيابي به جهاني عاري از خشونت و افراطي گري را محصول خواست ملت خود مي‌داند.
دولت جمهوري اسلامي ايران متأسف است که تحت تأثير سياست‌هاي زورگويانه دولت آمريکا برخي سازمان‌هاي رسمي و موثر در مبارزه با تروريسم در کشورهاي مستقل در معرض اتهام نارواي تروريستي بودن قرار مي‌گيرند و مشمول معيارهاي دوگانه در سياست ‌هاي مبارزه با تروريسم مي‌شوند.

برجام يک الگوي کارآمد و موفق ديپلماسي چندجانبه است که در چارچوب مذاکرات دشوار و طولاني ايران با شش قدرت موثر جهان به نتيجه رسيد و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز پشتوانه آن شد اما دولت فعلي آمريکا در اقدامي بي سابقه از توافقنامه برجام خارج شد و درصدد برآمد که با اعمال تحريم هاي مالي، بانکي، قوانين داخلي و تکنولوژي خود، راه همکاري اقتصادي تمامي کشورهاي جهان از جمله اعضاي متعهد به برجام را به روي ايران ببندد.
اقدامات زورمدارانه و يک جانبه آمريکا در اعمال تحريم هاي ظالمانه عليه ملت ايران، مصداق بارز تروريسم اقتصادی و نقض فاحش اصول حقوق بين الملل و منشور ملل متحد است و از اين رو جامعه بين‌المللي در اين زمينه مسئوليت دارد. جمهوري اسلامي ايران پس از خروج آمريکا از برجام، همواره ضمن اعلام آمادگي خود براي ادامه گفت‌وگوها با طرف ‌هاي ديگر برجام، پس از يکسال روند توقف اجراي تعهدات هسته‌اي را طبق برجام آغاز و اعلام داشته است، در صورت عمل طرف‌هاي مقابل به تعهدات خود، اجراي تعهدات هسته اي خود را وفق برجام مجدداً از سر خواهد گرفت. بديهي است استمرار برجام تنها با تعادل در اجراي تعهدات از سوي تمامي طرف ها و برخورداري جمهوري اسلامي ايران از مزاياي اقتصادي برجام مقدور خواهد بود.

امنيت دريانوردي به عنوان اصل شناخته شده حقوق بين الملل، همواره مورد تأکيد جمهوري اسلامي ايران بوده است. نظام دريانوردي در تنگه هرمز بر پايه «عبور بي ضرر» کليه شناورها، بدون تبعيض بوده و جمهوري اسلامي ايران هرگونه اقدام لازم جهت حفاظت از امنيت اين تنگه و حراست از مرزهاي آبي خود را جزو حقوق حاکميتي خود مي‌داند و هرگونه اقدام در جهت امنيتي ‌سازي دريانوردي آزاد را نمي پذيرد.
طرح ابتکاري «صلح هرمز» که توسط رييس جمهوري اسلامي ايران در اجلاس اخير مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه گرديد، فرصت مناسبي براي دستيابي به صلح پايدار، همکاري و مشارکت جمعي کشورهاي منطقه، تضمين امنيت انتقال انرژي و کشتيراني و تبادلات تجاري جهان با منطقه است که انتظار حمايت جامعه بين‌المللي و سازمان ‌هاي منطقه ‌اي از اين طرح را داريم.
جمهوري اسلامي ايران بر اين باور است که راه توسعه و رفاه کشورهاي منطقه از مسير همکاري ‌هاي اقتصادي و تجاري مي‌گذرد و ايران آماده است تا با ابتکارات منطقه ‌اي در اين زمينه همکاري لازم را داشته باشد.
موقعيت جغرافيايي ايران امکان اتصال ترانزيتي کشورهاي مختلف در غرب و شرق و شمال و جنوب را فراهم مي‌سازد و ما علاقمنديم از اين موقعيت راهبردي براي کمک به توسعه پايدار و رشد کشورمان و همگرايي اقتصادي ساير کشورهاي منطقه به بهترين نحو استفاده کنيم. در همين راستا با سرمايه گذاري هاي عظيم، کريدورهاي مختلف حمل و نقل و ترانزيت جاده‌اي و ريلي نظير کريدور شمال – جنوب، کريدور خليج فارس – درياي سياه، کريدور شرق ايران با محوريت توسعه بندر چابهار، کريدورهاي جاده‌اي و ريلي مصوب اکو و همچنين کريدورهاي هوايي براي تسهيل حمل‌ونقل ترانزيتي ايجاد شده است. اخيراً موافقتنامه موقت ترتيبات تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا به امضا رسيده است که با اجرايي شدن مرحله اول آن، ترتيبات تجارت ترجيحي بين ايران و اعضاي اتحاديه برقرار مي‌شود و در آينده‌اي نزديک به سمت تجارت آزاد منطقه‌اي حرکت خواهيم کرد.
به يقين تعامل و مشارکت جمهوري اسلامي ايران در چارچوب سازمان همکاري شانگهاي موجب تقويت اين ائتلاف بين‌المللي براي ارتقاء صلح و همزيستي پايدار و کسب و خلق فرصت‌هاي جديد توسعه و ارتقاء سطح آسايش و رضايت مردم کشورهاي عضو و جهان مي‌شود. موقعيت ژئوپلتيک و ژئواکونوميک جمهوري اسلامي ايران و پتانسيل ممتاز آن در منابع انساني و مادي بويژه انرژي عناصري موثر و اعتباربخش به هر گونه همکاري و ائتلاف بين‌المللي و تأمين منافع مشترک است.
در پايان لازم مي‌دانم يکبار ديگر از جناب آقاي عارف اف، نخست وزير جمهوري ازبکستان و دولت و ملت دوست و برادر ازبکستان به خاطر مهمان ‌نوازي گرمشان کمال تشکر و امتنان را اعلام دارم.