اشتری: افزایش فشارها، عزم برخورد با مفاسد اقتصادی را بیشتر می‌کند
اشتری: افزایش فشارها، عزم برخورد با مفاسد اقتصادی را بیشتر می‌کند
رئیس پلیس کشور با تأکید بر همکاری نیروی انتظامی با قوه‌قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی مخصوصا دانه‌درشت‌ها گفت: هرچه فشارها بیشتر شود، عزم برخورد با مفاسد نیز بیشتر می‌شود.

اشتری: افزایش فشارها، عزم برخورد با مفاسد اقتصادی را بیشتر می‌کند

به گزارش خبرگزاری صبح اقتصاد، رئیس پلیس کشور با تأکید بر همکاری نیروی انتظامی با قوه‌قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی مخصوصا دانه‌درشت‌ها گفت: هرچه فشارها بیشتر شود، عزم برخورد با مفاسد نیز بیشتر می‌شود.

سردار حسین اشتری در گفت‌وگو با خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا درباره هجمه‌های وارد شده به دستگاه قضا و پلیس در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، اظهار کرد: پلیس به روند رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی با قدرت و سرعت بیشتر ادامه خواهد داد.

رئیس پلیس کشور با بیان اینکه با هماهنگی دستگاه قضایی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی مخصوصاً دانه‌درشتها رسیدگی می‌کنیم، تصریح کرد: هماهنگی خوبی بین پلیس و قوه‌قضاییه وجود دارد و امیدواریم با امکانات موجود، روند رسیدگی به این پرونده‌ها سرعت بیشتری پیدا کند.

وی متذکر شد: پلیس کار خود را انجام می‌دهد و کاری نداریم که دیگران چه می‌گویند، مردم پلیس را امین خود می‌دانند و ما نیز بر اساس وظیفه ذاتی خود عمل می‌کنیم.

اشتری با بیان اینکه از حقوق مردم دفاع می‌کنیم، خاطرنشان کرد: هرچه فشارها بیشتر شود، عزممان جزم‌تر شده و می‌فهمیم کارمان روند خوبی داشته است.