اصلاحات محدود در دولت تشکیلات خودگردان فلسطین
اصلاحات محدود در دولت تشکیلات خودگردان فلسطین
نخست وزیر فلسطین اصلاحات وزارتی محدودی در دولت ایجاد کرد.

نخست وزیر فلسطین اصلاحات وزارتی محدودی در دولت ایجاد کرد.

به گزارش صبح اقتصاد، به نقل از خبرگزاری فلسطینی وفا، طبق این اصلاحات، زیاد هب الریح و حاتم البکری در مقابل محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به عنوان وزیر امور داخلی و وزیر اوقاف در دولت تشکیلات خودگردان فلسطین سوگند یاد کردند.

محمد اشتیه، نخست وزیر فلسطین از زمان تشکیل دولت در سال ۲۰۱۹ پست‌های وزارت داخلی و اوقاف را برعهده داشت