اعضاي اوپک با تقويت انسجام مانع اختلاف اندازي غربيها شوند
اعضاي اوپک با تقويت انسجام مانع اختلاف اندازي غربيها شوند
رئيس جمهور گفت: برخي کشورهاي غربي به دنبال ايجاد تفرقه و اختلاف در ميان کشورهاي عضو اوپک هستند که در مقابل اعضاي اوپک بايد با تقويت انسجام ميان خود مانع تحقق اين اهداف شوند.

رئيس جمهور گفت: برخي کشورهاي غربي به دنبال ايجاد تفرقه و اختلاف در ميان کشورهاي عضو اوپک هستند که در مقابل اعضاي اوپک بايد با تقويت انسجام ميان خود مانع تحقق اين اهداف شوند. به گزارش ايسنا، سيد ابراهيم رئيسي ظهر امروز شنبه در ديدار «هيثم الغيص» دبيرکل سازمان اوپک، تعامل سازنده اعضاي اين سازمان با يکديگر را عاملي مهم در موفقيت عملکرد اين سازمان بين‌المللي دانست و افزود: جمهوري اسلامي ايران همواره همکاري سازنده‌اي  با اين سازمان داشته و بناي ما تداوم و ارتقاي سطح و تقويت اين همکاري است. وي فلسفه تشکيل سازمان اوپک را حمايت از حقوق توليدکنندگان نفت و ممانعت از تبعيض عليه آنان عنوان کرد و اظهار داشت: اميدوارم سازمان اوپک در دوره جديد فعاليت بتواند التهابات را مهار و آرامش را بر بازار نفت حاکم کند. وي تصريح کرد: برخي کشورهاي غربي به دنبال ايجاد تفرقه و اختلاف در ميان کشورهاي عضو اوپک هستند تا از اين طريق منافع خود را تامين کنند که در مقابل اين اقدامات، اعضاي اوپک بايد با تقويت انسجام ميان خود مانع تحقق اين اهداف شوند. «هيثم الغيص» دبيرکل سازمان اوپک نيز در اين ديدار با بيان اينکه جمهوري اسلامي ايران به عنوان يکي از اعضاي موسس سازمان اوپک همواره همکاري مفيد، موثر و سازنده‌اي با اين سازمان و اعضاي آن داشته است، خاطرنشان کرد: ايران چه در سطح وزير و چه در سطح فني همواره در مسير تقويت انسجام و اتحاد اعضاي اوپک عمل کرده است.دبيرکل اوپک همچنين با تشريح آخرين وضعيت بازار نفت گفت: اميدوارم با وحدت نظر ميان اعضاي اوپک و بهره‌مندي از حمايت‌ها و همکاري‌هاي سازنده جمهوري اسلامي ايران بتوانيم آرامش را بر بازار حاکم کنيم.