حضور افتخاری و عضو هیئت مدیره در تمرین استقلال
حضور افتخاری و عضو هیئت مدیره در تمرین استقلال

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره باشگاه در محل تمرین استقلال حضور یافتند. تمرین تیم فوتبال استقلال در حالی از ساعت ۱۱ صبح امروز (پنجشنبه) در مجموعه صنایع دفاع آغاز شد که با گذشت دقایقی، رضا افتخاری مدیرعامل و جواد قراب عضو هیئت مدیره باشگاه در محل تمرین حضور یافتند.

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره باشگاه در محل تمرین استقلال حضور یافتند.

تمرین تیم فوتبال استقلال در حالی از ساعت ۱۱ صبح امروز (پنجشنبه) در مجموعه صنایع دفاع آغاز شد که با گذشت دقایقی، رضا افتخاری مدیرعامل و جواد قراب عضو هیئت مدیره باشگاه در محل تمرین حضور یافتند.