افت ۳۶ درصدی سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران
افت ۳۶ درصدی سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران
جذب سرمایه گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ با افت ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسید.

افت ۳۶ درصدی سرمایه‌ گذاری خارجی در ایران

 به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد جذب سرمایه گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ با افت ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل از آن به ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار رسید.

کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل(آنکتاد) در جدیدترین گزارش خود از سلسله گزارش های سرمایه گذاری مستقیم خارجی از افت ۳۶ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۱۹ خبر داده است.کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هر ساله برآورد خود از میزان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای مختلف جهان طی سال قبل را جمع آوری و در قالب گزارشی موسوم به گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی تدوین می کند. آمار منتشر شده از سوی آنکتاد نشان می دهد ایران در سال ۲۰۱۹ توانسته ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کند. ایران در سال ۲۰۱۸ بالغ بر ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب کرده بود که بدین ترتیب میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال قبل از آن ۸۶۵ میلیون دلار معادل ۳۶ درصد افت داشته است. جذب سرمایه گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۸ نیز ۳۰ درصد افت کرده بود.بر اساس این گزارش ایران در سال ۲۰۱۹ همچنین ۸۵ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای دیگر داشته است. این رقم برای سال پیش از آن ۷۵ میلیون دلار اعلام شده بود.

 

 رشد ۳ درصدی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان

آنکتاد رقم سرمایه گذاری خارجی در جهان طی سال ۲۰۱۹ را نیز ۱۵۴۰ میلیارد دلار اعلام کرده است که این رقم نسبت به سال قبل از آن ۴۵ میلیارد دلار معادل ۳ درصد رشد داشته است. در سال پیش از آن ۱۴۹۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جهان جذب شده بود.بر اساس این گزارش سرمایه گذاری مستقیم خارجی جذب شده در کشورهای توسعه یافته طی سال ۲۰۱۹ با رشد ۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به ۸۰۰ میلیارد دلار رسیده است.اما سرمایه گذاری خارجی جذب شده در کشورهای درحال توسعه ۲ درصد افت داشته و به ۶۸۵ میلیارد دلار رسیده است. کشورهای درحال گذار نیز با رشد ۵۹ درصدی، ۵۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۹ جذب کرده اند.