افزایش بی سر و صدای قیمت بلیت قطار
افزایش بی سر و صدای قیمت بلیت قطار
شورای عالی ترابری در جلسه 6 خرداد امسال با افزایش 20 درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری و 50 درصدی قیمت بلیت قطارهای حومه ای موافقت کرد.

افزایش بی سر و صدای قیمت بلیت قطار

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، شورای عالی ترابری در جلسه ۶ خرداد امسال با افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری و ۵۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای حومه ای موافقت کرد.

بر اساس آئین نامه جدید ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه‌های ریلی، انجمن شرکت‌های حمل و نقل ریلی قیمت پیشنهادی بلیت قطارهای مسافری را به شرکت راه آهن ارائه داده و پس از تصویب در هیئت مدیره راه آهن، به شورای عالی ترابری اعلام می‌شود؛ در صورت تصویب این پیشنهاد در شورای عالی ترابری، نرخ‌های جدید به شرکت‌های حمل و نقل ریلی مسافری ابلاغ می‌شود.

در ماده ۹ قانون دسترسی آزاد به شبکه‌های ریلی آمده است: «بهای بلیط مسافرین توسط شرکت‌های حمل و نقل ریلی در هر مسیر و بر حسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتی که ارائه می‌شود تعیین و پس از تأیید هیأت مدیره راه آهن به مرحله اجرا در می‌آید.»

تاریخچه افزایش قیمت بلیت قطار در دولت دوازدهم

در تیر ماه سال گذشته نیز بلیت قطارهای مسافری ۲۲ درصد افزایش یافته بود؛ پیش از آن نیز در تابستان سال ۹۷، شرکت راه آهن با افزایش ۱۰ درصدی قیمت بلیت قطار موافقت کرده بود.

با این حال بار دیگر در جلسه ۶ خرداد ماه امسال شورای عالی ترابری، با پیشنهاد شرکت راه آهن مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای مسافری و ۵۰ درصدی قیمت بلیت قطارهای حومه‌ای موافقت شد.