افزایش تولید نفت و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا
افزایش تولید نفت و پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به نظر می‌رسد در اجلاس آینده اوپک باید با توجه به شرایط روز و بازار نفت تصمیم مقتضی را در راستای منافع خود اتخاذ کنیم. جلال میرزایی اظهار داشت: معمولا در ادوار مختلف و از زمان پایان جنگ تحمیلی سیاست جمهوری اسلامی ایران افزایش قیمت نفت بوده اما در […]

نفت

یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به نظر می‌رسد در اجلاس آینده اوپک باید با توجه به شرایط روز و بازار نفت تصمیم مقتضی را در راستای منافع خود اتخاذ کنیم.

جلال میرزایی اظهار داشت: معمولا در ادوار مختلف و از زمان پایان جنگ تحمیلی سیاست جمهوری اسلامی ایران افزایش قیمت نفت بوده اما در سال‌های اخیر با این واقعیت مواجه شدیم که تولید نفت افزایش یافته و در برخی از برهه‌ها عرضه بر تقاضا پیشی گرفته است.

وی تصریح کرد: وقتی عرضه کالایی زیاد و تقاضا کم می شود، آن تقاضا در بازار جهانی تابعی از رشد اقتصادی است و همین مسئله موجب شده تا قیمت نفت کاهش پیدا کند.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس افزود: در واقع کاهش قیمت نفت در دوره‌ای اتفاق افتاد که طی سه چهار سال اخیر نیاز به درآمد نفتی داشتیم. لذا تلاش‌هایی انجام شد تا مکانیزم اوپک به سمت و سویی برود که افزایش در قیمت نفت به وجود آید. زیرا وابستگی اقتصادی ما به درآمد نفتی زیاد است.

نماینده مردم ایلام در مجلس همچنین بیان کرد: هرچه درآمد نفتی بیشتر باشد، دست دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی بازتر است. بنابراین این موضوع باعث شده استراتژی ما افزایش قیمت نفت باشد.

این نماینده مجلس در ادامه اظهار داشت: طی سال های اخیر کشوری مانند روسیه به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای تولیدکننده نفت، عضو ناظر در اوپک است و در سال های اخیر هرجا روس‌ها همکاری داشته‌اند بهتر توانستیم به مقصودمان برسیم. زیرا روسیه هم مانند ما وابستگی‌اش به درآمد نفتی زیاد است و همین وابستگی و نیاز به افزایش درآمد باعث شده تا بتوانیم با یکدیگر کار کنیم.

این عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: به نظر می‌رسد در اجلاس آینده اوپک موضوعاتی مانند پایبندی اعضا به تعهدات خود در کاهش تولید باید مورد بررسی قرار گیرد. البته با توجه به تحولاتی که ممکن است تا زمان برگزاری اجلاس به وجود آید، باید با شرایط روز و بازار نفت تصمیم مقتضی در راستای منافعمان را اتخاذ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه «ایران یکی از اعضای تاثیرگذار در اوپک به شمار می‌رود» گفت: به یاد داریم که کشوری مانند عربستان در یک دوره‌ای به خاطر خصومتی که از لحاظ سیاسی با ما داشت و به خاطر بی‌نیازی به درآمدهای نفتی اقداماتی را انجام داد که به ضرر خودش هم تمام شد و در حال حاضر با توجه به کسری بودجه خود سر عقل آمده و با سایر اعضا همکاری می‌کند.