افزایش قیمت محصولات دستمال‌کاغذی
افزایش قیمت محصولات دستمال‌کاغذی
افزایش فروش ریالی محصولات دستمال کاغذی در دوره‌ی زمانی یکسال گذشته منتهی بهمن ۹۸ بیشتر از فروش حجمی آن بوده است. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت؛ این گروه محصولی با افزایش قیمت در بازار روبرو بوده است.

افزایش قیمت محصولات دستمال‌کاغذی

به گزارش پایگاه خبری صبح اقتصاد، افزایش فروش ریالی محصولات دستمال کاغذی در دوره‌ی زمانی یکسال گذشته منتهی بهمن ۹۸ بیشتر از فروش حجمی آن بوده است. بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت؛ این گروه محصولی با افزایش قیمت در بازار روبرو بوده است.

شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc) به بررسی تغییرات بازار محصولات دستمال کاغذی در دوره‌ی زمانی یکسال گذشته منتهی بهمن ۹۸ و مقایسه‌ی این دوره با دوره‌ی مشابه سال قبل پرداخته است. emrc گزارش جامعی از این بررسی ارائه کرده که در ادامه می‌خوانید.

لازم به ذکر است، اطلاعات ارائه شده پس از پایش خرده فروشی ۲۴ شهر ایران بدست آمده است.

تغییر گرایش مصرف کنندگان در بازار دستمال کاغذی

طبق دسته بندی emrc، بازار دستمال کاغذی به دو بخش تقسیم بندی می‌شوند، محصولات بخش اول شامل؛ دستمال کاغذی (جعبه‌ای)، دستمال کاغذی مسافرتی، دستمال کاغذی جیبی، دستمال مرطوب، دستمال کاغذی ماشینی و دستمال سفره می‌شوند. در این دسته بندی بیشترین سهم بازار در اختیار محصول دستمال کاغذی (جعبه‌ای) (۸۵%) است. البته بررسی‌ها نشان داد در یکساله منتهی بهمن ۹۸ نسبت به دوره‌ی مشابه سال گذشته، دستمال کاغذی جعبه‌ای کاهش سهم داشته و این سهم به دستمال کاغذی مسافرتی اختصاص یافته است. بدین معنی که گرایش مصرف کنندگان به سمت خرید دستمال کاغذی مسافرتی بیشتر شده است.

بخش دوم بازار دستمال کاغذی شامل؛ دستمال توالت و دستمال حوله‌ای می‌شوند. در این بخش از بازار دستمال توالت با ۸۷ درصد سهم، رکوردار دارد.

تغییرات فروش محصولات دستمال کاغذی

اطلاعات ارائه شده نشان می‌دهد، فروش بازار محصولات دستمال کاغذی در بازه مورد بررسی با تغییراتی روبرو بوده است. این تغییرات به قرار ذیل است:

 • ۱ درصد افزایش فروش دستمال کاغذی (جعبه ای)
 • ۶۶ درصد افزایش فروش دستمال کاغذی مسافرتی
 • ۱۲ درصد کاهش فروش دستمال جیبی
 • ۵ درصد کاهش فروش دستمال مرطوب
 • ۱۸ درصد افزایش فروش دستمال ماشینی
 • ۶۹ درصد کاهش فروش دستمال سفره
 • ۷ درصد افزایش فروش دستمال توالت
 • ۵ درصد افزایش فروش دستمال حوله ای

طبق بررسی‌های صورت گرفته بیشترین تغییرات فروش در مورد دو محصول دستمال کاغذی مسافرتی (۶۶ درصد افزایش فروش) و دستمال سفره (۶۹ درصد کاهش فروش) اتفاق افتاده است.

تغییرات قیمت محصولات دستمال کاغذی

بازار محصولات دستمال کاغذی از لحاظ قیمتی نیز در بازه زمانی موردد بررسی با تغییراتی روبرو بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، تمامی محصولات بازار دستمال کاغذی با افزایش قیمت روبرو بوده‌اند. تغییرات قیمتی این بازار به قرار ذیل است:

 • ۵۶ درصد افزایش قیمت دستمال کاغذی (جعبه‌ای)
 • ۵۱ درصد افزایش قیمت دستمال کاغذی مسافرتی
 • ۹۳ درصد افزایش قیمت دستمال مرطوب
 • ۵۵ درصد افزایش قیمت دستمال جیبی
 • ۷۰ درصد افزایش قیمت دستمال ماشینی
 • ۴۱ درصد افزایش قیمت دستمال سفره
 • ۵۴ درصد افزایش قیمت دستمال توالت
 • ۴۵ درصد افزایش قیمت دستمال حوله‌ای

بنابراین بررسی‌ها نشان دهنده این است؛ محصولات دستمال مرطوب، دستمال ماشینی و دستمال کاغذی به ترتیب رتبه اول تا سوم افزایش قیمت را به خود اختصاص داده‌اند.

در مجموع شرکت پژوهش بازار و رسانه امروز (emrc) که به عنوان مشاور تحقیقاتی شرکتهای بزرگی در حوزه تولید دستمال کاغذی شناخته می‌شود، در تلاش است با ارائه گزارش‌های بازار، فعالان را در انتخاب مسیر درست همراهی کند.

 • منبع خبر : emrc