افزایش کرایه مترو
افزایش کرایه مترو

محمد علیخانی‌، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران ا زموافقت این کمیسیون با افزایش کرایه مترو خبر داد. محمد علیخانی‌ با اشاره به ارسال‌ لایحه‌ افزایش‌ کرایه‌ مترو از شهرداری به شورای شهر‌ تهران‌ اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک‌ شورای شهر تهران‌ مورد بررسی قرار […]

محمد علیخانی‌، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران ا زموافقت این کمیسیون با افزایش کرایه مترو خبر داد.

محمد علیخانی‌ با اشاره به ارسال‌ لایحه‌ افزایش‌ کرایه‌ مترو از شهرداری به شورای شهر‌ تهران‌ اظهار کرد: این لایحه در کمیسیون حمل و نقل و ترافیک‌ شورای شهر تهران‌ مورد بررسی قرار گرفته و ما با افزایش قیمت‌ از ۸۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان موافقت‌ کرده‌ایم.

رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر تهران تصریح کرد: این لایحه‌ برای نهایی شدن باید به صحن‌ شورا بیاید‌ و در آنجا هم رأی‌گیری شود.

وی در پایان‌ خاطرنشان کرد: در خصوص‌ تغییر کرایه‌ تاکسی و اتوبوس‌ تاکنون هیچ لایحه‌ای به شورا نیامده است‌.