افشای اسامی مدیران چندشغله شرکت های زیرمجموعه وزارت کار
افشای اسامی مدیران چندشغله شرکت های زیرمجموعه وزارت کار

برنامه پایش شب گذشته به استناد گزارش دیروز خبرگزاری مهر، لیست کامل مدیران چند شغله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد. به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد برنامه پایش شب گذشته که به استناد گزارش دیروز خبرگزاری مهر و با موضوع بررسی لیست اعضای هیئت مدیره منتشر شده از سوی وزارت تعاون ، کار و […]

برنامه پایش شب گذشته به استناد گزارش دیروز خبرگزاری مهر، لیست کامل مدیران چند شغله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را منتشر کرد.

به گزارش واحد اقتصادی خبرگزاری صبح اقتصاد برنامه پایش شب گذشته که به استناد گزارش دیروز خبرگزاری مهر و با موضوع بررسی لیست اعضای هیئت مدیره منتشر شده از سوی وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به روی آنتن شبکه یک رفت، به تفکیک اسامی مدیران دو و سه شغله زیر مجموعه وزارت کار را منتشر کرد.

طبق تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون تجارت هیچ فردی نمی‌تواند اصالتاً یا به نمایندگی از شخص حقوقی همزمان در بیش از یک شرکت که تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا مؤسسات عمومی غیردولتی است به سمت مدیرعامل یا عضو هیأت مدیره انتخاب شود. متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شرکت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذکور محکوم می‌شود.‏

با افشای اسامی هیئت مدیره های زیرمجموعه وزارت کار مشخص شد اکثر اعضای هیئت مدیره این شرکت ها در دو یا چند جا عضو هیئت مدیره هستند. همچنین در بررسی این لیست مشخص شد که مدیران شستا خود نیز در زیر مجموعه ها حضور دارند. به طور مثال می توان به مهران کرامتی معان برنامه ریزی و توسعه شستا عضو هیئت مدیره شرکت خدمات ارتباطی رایتل است و یا اینکه محمد علی بنیادی مدیر روابط عمومی شستا عضو هیئت مدیره تهران بتن است.

در برنامه دیشب پایش دو شغله های هلدینگ تاپیکو که دیروز در خبرگزاری مهر منتشر شده بود نیز مورد اشاره قرار گرفت و به عنوان مصداق تعارض منافع در مورد آن گفتگو شد.

۱۰۰ نفر با مدرک غیرمرتبط در شستا 

کارشناس این برنامه در ادامه گفت: در حال حاضر ۱۰۰ نفر در هیئت مدیره های شستا هستند که مدرک تحصیلی مرتبط با حوزه فعالیت خود ندارند، به طور مثال شخصی با مدرک ادبیات فارسی مدیرعامل یک شرکت سیمانی است. یا شخصی با مدرک علوم دارایی در شرکت دامپروری و یا با مدرک شهرسازی در هیئت مدیره یکی از شرکت های دارویی مشغول فعالیت است .

کنترل هلدینگ دارویی شستا از واتیکان

در این برنامه تخلف جالبی از شرکت های زیر مجموعه شستا منتشر شد، سید طه هاشمی که از تیرماه سال جاری به عنوان سفیر ایران در واتیکان مشغول به فعالیت شده ، در هلدینگ دارویی شستا همزمان عضو موظف هیئت مدیره است و معلوم نیست چگونه از واتیکان مسئولیت خود را در این هلدینگ انجام می دهد.

در دو جدول زیر اسامی مدیران دو و سه شغله شاغل در شرکت های زیرمجموعه وزارت کار مشاهده می شود. این دو جدول دیشب در برنامه پایش ارائه شد. /منبع مهرنیوز