اقتصاد، حل مشکلات جهان واقعی است
اقتصاد، حل مشکلات جهان واقعی است
رئیس بانک مرکزی نوشت: متأسفانه در شرایط جنگ اقتصادی وبیم از استفاده بدخواهان و سودجویان و علیرغم میل باطنی، برخی اطلاعات اقتصادی و توانایی‌ها قابل ارائه عمومی نیست، لذا به دوستان اقتصادی توصیه میکنم در ارائه تحلیل احتیاط لازم را داشته باشند.

عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی، در اینستاگرام خود نوشت:اقتصاد به مانند شیمی و فیزیک که بتوان شرایطی مثل خلا ایجاد کرد و نظریه را محک زد، نیست.اقتصاد حل مشکلات جهان واقعی است و نظریات مربوط به آن نیز در جهان واقع و بر اساس انبوهی از متغییر‌ها تحقق می‌یابد بدون داشتن اطلاعات روز و ضروری، ممکن است تحلیل‌هایی انجام دهیم که عدم تحقق آن‌ها اعتبار تحلیلگر را زیر سؤال ببرد. این روزها صاحب نظران اقتصادی در مورد تورم، نقدینگی و خصوصا ذخایر ارزی و تزریق ارز و آیندهنرخ ارز تحلیل‌هایی مطرح می‌کنند که بعضا حاکی از نداشتن اطلاعات لازم است و نگرانی‌های بی مورد را در بین مردم موجب می‌شود. متاسفانه در شرایط جنگ اقتصادی و بیم از استفاده بدخواهان و سود جویان و علیرغم میل باطنی، برخی اطلاعات اقتصادی و توانایی‌ها قابل ارائه عمومی نیست، لزا به دوستان اقتصادی توصیه می‌کنم در ارائه تحلیل احتیاط لازم را داشته باشند. مدت کوتاه چند ماه اخیر نیز نشان داد که برخی از تحلیل‌های دور از واقعیت دوستان به جز ایجاد نگرانی بیشتر در مردم، ثمره‌ای نداشت.

  • منبع خبر : مهر