حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد
حلول ماه مبارک رمضان مبارک باد

با رویت هلال ماه رمضان،امروز (پنجشنبه) اول ماه مبارک رمضان اعلام شد.  ستاد استهلال با اعلام رویت هلال ماه رمضان، پنجشنبه را اولین روز از ماه مبارک رمضان اعلام کرد.

با رویت هلال ماه رمضان،امروز (پنجشنبه) اول ماه مبارک رمضان اعلام شد.

 ستاد استهلال با اعلام رویت هلال ماه رمضان، پنجشنبه را اولین روز از ماه مبارک رمضان اعلام کرد.