فردا برای انتخاب دو گزینه نهایی شهرداری تهران رای گیری می شود
فردا برای انتخاب دو گزینه نهایی شهرداری تهران رای گیری می شود

رئیس شورای شهر تهران گفت: روز سه شنبه برای انتخاب دو گزینه نهایی شهرداری تهران رای گیری می شود. محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه گفت: امروز دو کاندیدای شهرداری که یکی حسینی استاندار سابق سیستان و بلوچستان و اصفهان بوده و دیگری پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون فعلی […]

رئیس شورای شهر تهران گفت: روز سه شنبه برای انتخاب دو گزینه نهایی شهرداری تهران رای گیری می شود.

محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی روز دوشنبه گفت: امروز دو کاندیدای شهرداری که یکی حسینی استاندار سابق سیستان و بلوچستان و اصفهان بوده و دیگری پیروز حناچی معاون وزیر راه و شهرسازی و معاون فعلی عمران شهرداری برنامه های خود را ارائه می کنند و روز سه شنبه به عنوان اولین دستور جلسه انتخاب دو گزینه نهایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وی در پاسخ به پرسشی در خصوص ترافیک های ناشی از برگزاری نمایشگاه ها در داخل شهر تهران گفت: متاسفانه ناهماهنگی ها زیاد شده و با وجود آنچه شهرداری هزینه بالایی برای ساخت مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب کرده است و خط مترو نیز برای دسترسی به آن ایجاد کرده اما از این مجموعه استفاده نمی شود.

وی با بیان اینکه مقامات دولتی از جمله استاندار، وزیر کشور و … مخالف برگزاری نمایشگاه های پرمخاطب در داخل شهر تهران هستند، گفت: با وجود پیگیری های شهرداری و شورا اما هنوز توفیقی در خصوص عدم برگزاری نمایشگاه ها در داخل شهر تهران و مجموعه چمران نداشته ایم و ایجاد هر گونه مزاحمتی ناشی از ترافیک مسئولیتش با مدیریت مجموعه نمایشگاه ها و وزیر صنعت است. بنابراین درخواست می کنیم از برگزاری هر گونه نمایشگاه که باعث ایجاد ترافیک و ناراحتی مردم می شود در دوره ای که ارز در حال افزایش است، جلوگیری کنند.