انتشار دستور عزل فرمانده یگان حفاظت زندان اوین
انتشار دستور عزل فرمانده یگان حفاظت زندان اوین
رئیس سازمان زندان‌های کشور نوشت: واضحه، نصب دوربین برای ثبت تخلف و پیگیری آنهاست، همانطور که سخنگوی محترم قوه گفتند: این تخلفات سابقه رسیدگی دارد.

به گزارش صبح اقتصاد رئیس سازمان زندان‌های کشور نوشت: واضحه، نصب دوربین برای ثبت تخلف و پیگیری آنهاست، همانطور که سخنگوی محترم قوه گفتند: این تخلفات سابقه رسیدگی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما محمد مهدی حاج محمدی رئیس سازمان زندان‌ها در صفحه شخصی خود در توئیتر با انتشار حکم عزل فرمانده یگان حفاظت زندان اوین در دی ماه سال گذشته به علت نظارت ضعیف بر عملکرد پرسنل بر سابقه‌دار بودن برخورد با تخلفات در سازمان زندان‌ها تأکید کرد و نوشت: فقط برای آرامش خاطر هموطنان عزیزی که نگران شده‌اند، تصویر دستورعزل فرمانده یگان حفاظت زندان اوین در ۱۳۹۹/۱۰/۲۱ به دلیل نظارت ضعیف برعملکرد پرسنل را، منتشر می‌کنم.»