انتقال بازیکن تیم ملی فوتبال ایران مثل بمب در کل انگلیس صدا کرد!
انتقال بازیکن تیم ملی فوتبال ایران مثل بمب در کل انگلیس صدا کرد!

مدیر برنامه علیرضا جهانبخش می‌گوید انتقال این بازیکن به برایتون نه تنها در این تیم بلکه در کل انگلیس مثل بمب صدا کرده است.  امیر هاشمی مقدم درباره انتقال علیرضا جهانبخش از تیم آلکمار هلند به تیم برایتون گفت: همیشه به علیرضا اعتقاد داشتم. جهانبخش همیشه هدف داشته است و همین باعث پیشرفتش شده است. […]

مدیر برنامه علیرضا جهانبخش می‌گوید انتقال این بازیکن به برایتون نه تنها در این تیم بلکه در کل انگلیس مثل بمب صدا کرده است.

 امیر هاشمی مقدم درباره انتقال علیرضا جهانبخش از تیم آلکمار هلند به تیم برایتون گفت: همیشه به علیرضا اعتقاد داشتم. جهانبخش همیشه هدف داشته است و همین باعث پیشرفتش شده است. شک ندارم ظرف دو سه سال آینده باید منتظر باشیم این بازیکن به تاپ اروپا برسد و بیشتر باعث افتخار ایران شود.

وی در خصوص نحوه استقبال تماشاگران برایتون از جهانبخش گفت: برای من عجیب بود. من سالهای دور در انگلستان بازی کرده بودم و تماشاگران این کشور را می شناسم. برایم عجیب بود این انتقال مثل بمب صدا کرد نه تنها در برایتون بلکه در کل انگلستان. همان یکساعت اول که علیرضا به برایتون پیوست سه چهار هزار طرفدار به شبکه های اجتماعی برایتون اضافه شد. ایرانی های زیادی در انگلیس داریم. برایتون یکساعت با لندن فاصله دارد. جالب است که انگلیسی ها هم خیلی طرفدار علیرضا شده اند. این یک افتخار است و انگیزه بیشتری در علیرضا ایجاد می کند.

مدیر برنامه جهانبخش تاکید کرد: علیرضا پنج سال پشت سر هم افتخار ایران بوده و به همین نحو این راه را ادامه می دهد.