انرژی انباشته شده در گسل‌های تهران خطرآفرین است
انرژی انباشته شده در گسل‌های تهران خطرآفرین است

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی از وقوع ۵۰ زلزله کوچک در گسل ملارد طی یک ماه و نیم گذشته خبر داد و گفت:با این وجود، اینها سبب نمی شود که گسل های تهران را گسل فعال بنامیم.  شب گذشته رئیس شورای شهر تهران در برنامه زنده تلویزیونی جهان آرا درباره زلزله پایتخت […]

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه،مسکن و شهرسازی از وقوع ۵۰ زلزله کوچک در گسل ملارد طی یک ماه و نیم گذشته خبر داد و گفت:با این وجود، اینها سبب نمی شود که گسل های تهران را گسل فعال بنامیم.

 شب گذشته رئیس شورای شهر تهران در برنامه زنده تلویزیونی جهان آرا درباره زلزله پایتخت گفت: تهران به طور متوسط روزانه ۱۰ زلزله دارد.

این در حالی است که بسیاری از زلزله شناسان و زلزله پژوهان معتقدند بیش از ۴ دهه است که گسل های تهران فعالیتی نداشته اند که همین مساله، سبب تجمیع انرژی لایه های درونی زمین شده است؛ این انباشت انرژی، خطرآفرین خواهد بود.

علی بیت اللهی، رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازیدرباره فعال بودن یا غیرفعال بودن گسل های تهران اظهار داشت: در ۲۵ سال گذشته در گسل ماهدشت در حوالی ملارد (نقطه ای که کانون زلزله چهارشنبه شب هفته گذشته در تهران بود) ۹۰ زلزله کوچک رخ داده که ساکنان این منطقه و حتی شهروندانی که روی همین گسل سکونت دارند هم آنها را احساس نکرده بودند.

وی ادامه داد: در همین یک ماه و نیم گذشته نیز در همین منطقه (گسل ماهدشت در ملارد) ۵۰ زلزله کوچک رخ داده بود اما هیچ کدام از اینها سبب نمی شود تا گسل های تهران را گسل فعال بنامیم.

رئیس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه در ۴۰ تا ۵۰ سال گذشته در گسل شمال تهران با توجه به اینکه گسل جوان و لرزه خیزی است، ولی زلزله کم مشاهده شده است، تصریح کرد: این موضوع در خصوص سایر گسل های اطراف تهران شامل گسل های ری، نیاوران، اشتهارد، پاکدشت و … نیز صدق می کند و فعالیت لرزه ای مهم در آنها مشاهده نشده است که این، بسیار خطرناک است.

وی درباره اظهارات محسن هاشمی که گفته بود تهران هر روز ۱۰ زلزله دارد، گفت: منظور رئیس شورای شهر تهران، زلزله های خرد هستند که اصلا در محاسبات لرزه نگاری مورد بررسی قرار نمی گیرند؛ ضمن اینکه در صورتی می توان این تعداد زلزله را پذیرفت که منظور از تهران را خود شهر با حومه آن تا شعاع ۱۰۰ کیلومتری در نظر گرفت. ولی گسل شمال تهران که در حریم شهر قرار دارد، زلزله قابل توجهی ندارد.