سفر زائران به اربعین در سطح وسیع در رسانه های دنیا انعکاس دارد
سفر زائران به اربعین در سطح وسیع در رسانه های دنیا انعکاس دارد

وزیر کشور با بیان اینکه سفر اربعین تجلی معرفت زایران امام حسین (ع) است، گفت: این سفر در سطح وسیع در رسانه های دنیا انعکاس دارد. رحمانی فضلی در همایش فعالان راهپیمایی اربعین اظهار داشت: نزدیک یکسال است که جلسات ستاد برگزار می شود و همه دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع تلاش های زیادی […]

وزیر کشور

وزیر کشور با بیان اینکه سفر اربعین تجلی معرفت زایران امام حسین (ع) است، گفت: این سفر در سطح وسیع در رسانه های دنیا انعکاس دارد.

رحمانی فضلی در همایش فعالان راهپیمایی اربعین اظهار داشت: نزدیک یکسال است که جلسات ستاد برگزار می شود و همه دستگاه های اجرایی مرتبط با موضوع تلاش های زیادی کردند و در حال حاضر تجربه ۳ سال گذشته را داریم و امیدواریم ضعف های سال های قبل مد نظر قرارگیرد. خود بنده چندین جلسه را با دوستان و مسئولان مرتبط اربعین داشتم.

وی تاکید کرد: بحث تعاملات و روابط و مناسبات با عراق، تبلیغات و زیرساخت ها و … باید مورد توجه قرار گیرد. راهپیمایی اربعین باید تجلی معرفت زایران اباعبدالله باشد. موصوع اربعین چند سالی است که با پوشش وسیع رسانه ای انعکاس دارد و همه افکار و سلایق جهانی را به داوری و قضاوت فرامی خواند. داوری سطحی از اربعین این است که افراد از یک نقطه راه میفتند و به نقطه دیگری می روند و مجموعه اعمال را انجام می دهند. اما وقتی موفق هستیم  که محتوا و معنی صورت را به قضاوت و داوری در عرصه تفکر جهانیان ثبت کنیم.

وی با اشاره به اینکه انسان کامل، تجلی واقعی خداوند متعال در هستی است، گفت: ما پیامبر اکرم را انسان کاملی می دانیم که در واقع مجموعه تفکر، گفتار، رفتار و اعمال او برای ما درس است. ما معتقدیم که همه اعمال و رفتار از مرکز واحدی به نام خدا صادر شده و او خالق است و به بطن و وجود علل همه هستی مسلط است و هرچه در آفرینش بوده در جهت تکمیل چرخه بوده و هرچه انسان نیاز دارد، پروردگار آفریده است.

وزیر کشور اضافه کرد: اندیشه و باور و اصول ائمه اطهار منطبق با فطرت و عقل  و جان و دل ماست و عین آن چیزی است که ما در همه ابعاد اجتماعی اقتصادی و فرهنگی و … طلب می کنیم. بنابرین در اعمال و رفتاری که در اربعین نشان می دهیم باید الگوی مناسبی باشیم.

وی عنوان کرد: همه رفتارها و کردارها در عصر عاشورا به وقوع پیوست و کل عالم هستی در آن روز به نمایش درآمد و تجلیگاه ویژگی های خوب و بد انسانی روز عاشورا بود.

رحمانی فضلی خطاب به فعالان و دستندرکاران راهپیمایی اربعین گفت: شاهد هستیم که شما با انگیزه و با علاقه و ایمان و با جدیت کار را پیگیری کردید؛  امیدوارم با برنامه ریزی های انجام شده شاهد راهپیمایی با شکوهی باشیم.