اهميت تبليغ بهروز و تاثيرگذار
اهميت تبليغ بهروز و تاثيرگذار
رهبر انقلاب در ديدار فضلا، طلاب و مبلغين اهميت تبليغ به‌روز و تاثيرگذار را تبيين کردند.

به گزارش صبح اقتصاد رهبر انقلاب در ديدار فضلا، طلاب و مبلغين اهميت تبليغ به‌روز و تاثيرگذار را تبيين کردند. به گزارش ايسنا، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح امروز در ديدار فضلا، طلاب و مبلغين حوزه‌هاي علميه، تبليغ دين و اهداف ديني را مهم‌ترين وظيفه حوزه‌ها خواندند و با اشاره به لوازم تبليغ موثر و به‌روز يعني «شناخت مخاطب، شناخت آرايش حقيقي صحنه تبليغات جهاني براي داشتن موضع تهاجمي و برخورداري از روحيه جهادي» تاکيد کردند: نسل نوجوان و جوان در مقام صاحبان و سازندگان آينده کشور، بايد مرکز توجه تبليغات خلاقانه و متکي بر شيوه‌ها و ابزارهاي نوين باشد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در اين ديدار که در آستانه ماه محرم انجام شد، نياز کشور به فعاليتهاي تبليغاتي متکي بر تحقيق را بسيار بيشتر از فعاليتهاي کنوني دانست و با استناد به آيات متعدد قرآن مجيد درباره تبليغ و ابعاد و ظرايف آن، گفتند: دين خدا در سطح توده‌هاي مردم جز با تبليغ صحيح تحقق نمي‌يابد  ايشان با اشاره به اهميت سنت ديرينه تبليغ در حوزه‌هاي علميه و در سيره علماي بزرگ افزودند: اولويت تبليغ در ميان وظايف حوزه‌ها، پس از تشکيل جمهوري اسلامي مضاعف شده چرا که برپايي نظامي سياسي متکي بر دين، دشمني مستکبران با اسلام را افزايش داده است. رهبر انقلاب ايمان مردم را پايه قوام نظام اسلامي خواندند و گفتند: حفظ نظام و در واقع حفظ ايمان مردم اوجب واجبات است ضمن اينکه تبليغ در دوره کنوني با انواع و اقسام شيوه‌هاي متکي بر علم و گسترش ابزارها از جمله اينترنت و هوش مصنوعي (به‌عنوان نمادي از مرحله پسا اينترنت) توسعه فراوان يافته، بنابراين عقل هم حکم مي‌کند در مقابل شمشيرهاي خون‌ريز تبليغات دشمنان، تبليغ را اولويت اول بدانيم. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي علاوه بر گسترش سخت‌افزاري تبليغات در غرب، پيشرفت در شيوه‌هاي باورپذير کردن پيام را از جمله واقعيات امروز خواندند و افزودند: غربي‌ها با استفاده از علوم مختلف از جمله روانشناسي، پيام‌هاي صد در صد دروغ را به‌عنوان حرف درست، در ذهن مخاطبان جا مي‌اندازند. ايشان هشدار دادند: اگر ما در مقابل تحولات نو به نو در موضوع تبليغ، غفلت و سستي کنيم دچار استحاله فرهنگي مي‌شويم و مانند غرب گرفتار قبح‌زدايي قدم به قدم از گناهان بزرگ خواهيم شد که جبران آن، به آساني ممکن نيست، همچنان که امام مکرر مي‌گفت اگر اسلام در ايران سيلي بخورد تا سالهاي سال اثرش باقي خواهد بود. رهبر انقلاب پس از تبيين اهميت مضاعف و اولويت موضوع تبليغ، در بخش دوم سخنانشان در ديدار اساتيد، فضلا، طلاب و مبلغان، به بيان نکات و لوازم کاربردي تبليغ پرداختند. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي شناخت مخاطب را در هرگونه تبليغ کاملاً ضروري خواندند و با اشاره به افزايش سطح آگاهي‌هاي عموم مردم از جمله نوجوانان و جوانان گفتند: تبليغ بدون توجه به سطح فکري و نيازهاي مخاطب بي‌اثر خواهد بود. ايشان کاهش تاثير حرف و آموزش مستقيم و غير مستقيم پدران و مادران به فرزندان را يک آفت واقعي دانستند و گفتند: متاسفانه در آشفته بازار انبوه صداهاي مختلف در فضاي مجازي و تکثر رسانه‌اي، صداي انتقال معارف سنتي و خانوادگي در انزوا قرار گرفته است. رهبر انقلاب معناي لسان قوم در قرآن را ضرورت توجه به ترکيب فکري و ذهني مخاطب خواندند و گفتند: اگر مواد و شيوه تبليغ مناسب با سطح و نياز مخاطبان نباشد، مبلغ ناموفق خواهد بود. دومين نکته کاربردي که حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در موضوع تبليغ به آن اشاره کردند ضرورت پرهيز از موضع صرفاً دفاعي و ضرورت تهاجم به مباني فکري جبهه مقابل بود. ايشان براي اين کار، شناخت پشت صحنه فعاليت‌هاي جاري در فضاي مجازي و غير مجازي را لازم دانستند و گفتند: بايد دقت کرد که آيا اين فعال «تبليغي – رسانه‌اي – مجازي»، مستقل عمل مي‌کند يا پشت صحنه‌اي دارد، که در موارد بسياري دارد. رهبر انقلاب جبهه مقابل نظام اسلامي که خود را ليبرال دموکراسي مي‌نامد را جبهه‌اي دروغگو و کذاب برشمردند و با اشاره به واقعيات متعدد تاريخ معاصر گفتند: جبهه مقابل ملت ايران، ضد آزاديخواهي و آزاد انديشي و مخالف هر نوع دموکراسيِ غير وابسته به مستکبران است و ايستادگي و مبارزه ملت ايران و نظام اسلامي با اين جبهه مبارزه‌اي تمدني و جهاني است. ايشان اوضاع ملت بي‌پناه و بيچاره اوکراين را شاهدي بر تداوم انگيزه‌هاي استعماري و چپاولگرانه غرب خواندند و گفتند: مردم اوکراين بايد کشته شوند چرا که منافع کمپاني‌هاي توليد و فروش تسليحاتي غرب، در ادامه جنگ در اوکراين نهفته است. رهبر انقلاب آسيب پذيري امروز غرب را بيشتر از هميشه دانستند و گفتند: آمريکا که امام آن را به لقب شيطان بزرگ مفتخر کرد در عرصه‌هاي مختلف «سياسي، تقابل با ملت‌ها، تقابل با خود ملت آمريکا، نژادپرستي، اخلاق جنسي، جنايت و بيرحمي» مجموعه‌اي از شيطان صفتي‌ها و شرارت‌ها است. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي در جمع‌بندي اين بخش از سخنان‌شان دفاع تبليغي را لازم و واجب برشمردند اما گفتند: نبايد خود را در دفاع محصور کرد بلکه بايد با ديدن درست واقعيات جهاني و روايت درست آنها، مباني جبهه دشمن را آماج تبليغات قرار داد. حضرت آيت‌الله خامنه‌اي روحيه جهادي را سومين لازمه تبليغ موثر برشمردند و گفتند: بدون روحيه جهادي، در فهم صحنه يا رفتار تبليغاتي، خطا رخ مي‌دهد اما عنصر مجاهدت در کنار نگاه و کار علمي، تاثير تبليغ را تضمين مي‌کند. رهبر انقلاب در نکته‌اي مهم، حضور روحانيت در وسط ميدان را کاملاً ضروري خواندند و گفتند: روحانيت اسلام، هميشه اميدوار و پرتحرک و جهادي، در وسط ميدان بوده است. ايشان توجه به نياز و خوراک فکري همه قشرها از جمله صاحبان فکر و قلم و انديشه و هنر را در مسائل تبيلغي لازم دانستند و در عين حال گفتند: بايد به نسل نوجوان و جوان توجه خاص و ويژه‌اي داشت چرا که فرداي کشور متعلق به اين نسل است و بايد ذهن بدون شبهه، به ساخت آينده بپردازد. رهبر انقلاب التزام عملي جوانان به اعمال عبادي و اجتناب از گناه را مهم برشمردند و نقش مساجد و هيات‌ها را در اين زمينه موثر خواندند. حضرت ‌آيت‌الله خامنه‌اي در همين بحث آباد کردن و احياي مساجد را، امري واجب دانستند و گفتند: نبايد مساجد فقط وقت نماز باز باشد بلکه مسجد بايد محل رفت و آمد دائم مردم باشد. ايشان با اشاره به يکي از ديدارهاي گذشته خود با اهالي سينما گفتند: گاهي اوقات ما از برخي اقشار توقع زيادي داريم؛ حال آنکه در تهيه معارف و خوراک فکري لازم براي آنها کوتاهي کرده‌ايم. آخرين نکته‌اي که رهبر انقلاب در اين ديدار مورد تاکيد قرار دادند ضرورت ايجاد يک کانون عظيم حوزوي (ابتدا در حوزه علميه قم سپس در حوزه‌هاي بزرگ ديگر) براي گسترش کمي و ارتقاي کيفي و علمي تبليغات ديني بود. ايشان ۳ ماموريت براي اين کانون بيان کردند: تهيه و توليد مواد تبليغاتي به‌روز و نوآورانه، تنظيم شيوه هاي پيشرفته و اثرگذار تبليغاتي و تربيت موثر به معناي حقيقي کلمه. در ابتداي اين ديدار حجت‌الاسلام و المسلمين اعرافي مدير حوزه‌هاي علميه سراسر کشور گفت: طلاب و مبلّغان با اخلاق‌مداري، مردم‌محوري و استفاده از دانش و ابزارهاي ‌روز، خود را در قبال مسائل جامعه وظيفه‌مند مي‌دانند و در زمينه‌هايي چون معيشت، آسيب‌هاي اجتماعي، جلوگيري از تبعيض، سلامت قضايي و  بهبود وضعيت فضاي مجازي همواره کنش‌گر و مطالبه‌گر بوده‌اند.