اولویت صادرات محصولات دانش بنیان نانویی در ۳ حوزه
اولویت صادرات محصولات دانش بنیان نانویی در ۳ حوزه

مدیر کارگروه امور بین‌الملل ستاد فناوری نانو با بیان اینکه هدف ما صادرات محصولات نانو به کشورهای پیشرفته است، گفت: ۳ حوزه نانودارو، تجهیزات پزشکی و مواد پیشرفته اولویت صادارتی ما است. علی بیت اللهی در خصوص صادرات محصولات نانو گفت: سیاست ما در ستاد توسعه فناوری نانو این است که محصولات دانش بنیان و […]

مدیر کارگروه امور بین‌الملل ستاد فناوری نانو با بیان اینکه هدف ما صادرات محصولات نانو به کشورهای پیشرفته است، گفت: ۳ حوزه نانودارو، تجهیزات پزشکی و مواد پیشرفته اولویت صادارتی ما است.

علی بیت اللهی در خصوص صادرات محصولات نانو گفت: سیاست ما در ستاد توسعه فناوری نانو این است که محصولات دانش بنیان و های تک را به کشورهای پیشرفته که زمینه جذب بیشتری دارند صادر کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در همین راستا در صدد هستیم که زمینه صادرات فناوری به کشورهای دیگر فراهم شود، خاطر نشان کرد: کشورهای روسیه، هند، برزیل و مکزیک جزء اهداف ما برای ایجاد بسترهای صادراتی هستند؛ چراکه این کشورها اشتها و ظرفیت بالایی برای جذب فناوری دارند و معتقدیم که اگر بستر مناسبی برای شرکت‌های فناور ایرانی فراهم شود، قادر خواهند بود محصولات خود را در بازار این کشورها به فروش برسانند.

بیت اللهی با بیان اینکه برنامه هایمان برای صادرات  محصولات فناورانه با همکاری مرکز همکاری های علمی و فناوری و تبادل فناوری معاونت علمی انجام می شود، افزود: توسعه بازار بین المللی و توسعه صادرات محصولات حوزه نانو هدف مهم ما به شمار می رود.

مدیر کارگروه امور بین‌الملل ستاد توسعه فناوری نانو گفت: نانو داروها، مواد پیشرفته و تجهیزات پزشکی از جمله اهداف ما برای صادارت هستند.