ایران ایر و آسمان،بیشترین میزان تأخیرهای پروازی را به خود اختصاص دادند
ایران ایر و آسمان،بیشترین میزان تأخیرهای پروازی را به خود اختصاص دادند

دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و آسمان با کسب ۱۸ درصد تأخیر در کل پروازهای خردادماه، بیشترین میزان تأخیرهای پروازی را به خود اختصاص دادند.  عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی خردادماه امسال براساس میزان تأخیر در پروازها و انجام پروازهای به موقع  اعلام شد. میزان پروازهای تاخیردار هر  ایرلاین نسبت به کل پروازهای همان […]

دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و آسمان با کسب ۱۸ درصد تأخیر در کل پروازهای خردادماه، بیشترین میزان تأخیرهای پروازی را به خود اختصاص دادند.

 عملکرد خطوط هوایی کشور در پروازهای داخلی خردادماه امسال براساس میزان تأخیر در پروازها و انجام پروازهای به موقع  اعلام شد.

میزان پروازهای تاخیردار هر  ایرلاین نسبت به کل پروازهای همان ایرلاین 

براساس این گزارش، از نظر میزان تاخیر نسبت به تعداد کل پرواز ایرلاین، شرکت هواپیمایی کارون با در اختیار داشتن ۴۷ درصد تأخیر در پروازها بیشترین آمار تاخیرهای پروازی نسبت به سایر شرکت های هواپیمایی را داشته است. این شرکت در خرداد امسال ۲۱۳ سورتی پرواز انجام داد که ۱۱۳ پرواز (۵۳ درصد) را به موقع و ۱۰۰ پرواز (۴۷ درصد) را با تأخیر به پایان رسانده است.

همچنین شرکت هواپیمایی آتا با کسب ۴۳ درصد تاخیرهای پروازی در رتبه دوم از این منظر قرار گرفت. بر این اساس شرکت هواپیمایی آتا ۴۴۰ پرواز در خردادماه  امسال انجام داد که ۲۵۳ سورتی پرواز (۵۸ درصد) به موقع و ۱۸۷ پرواز (۴۳درصد) با تأخیر بوده است.

رتبه سوم تاخیرهاپروازی نیز از سوی ایران ایر و آسمان به صورت مشترک با داشتن ۳۷ درصد تأخیر در پروازها کسب شد.

شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) ۷۸۷ سورتی پرواز در خرداد انجام داد که ۴۹۴ پرواز (۶۳درصد) در زمان مقرر و ۲۹۳ پرواز (۳۷ درصد) دیرتر از زمان اعلام شده به پایان رسیده است.

آسمان نیز ۷۷۴ پرواز انجام داد که ۴۸۴ پرواز آن به موقع و در ۲۹۰ پرواز با تأخیر بوده است.

از سوی دیگر کمترین میزان تاخیرهای پروازی را شرکت هواپیمایی معراج با داشتن ۴ درصد تأخیر در پروازهای خود کسب کرد و پس از آن نیز ساها با داشتن ۷ درصد تأخیر در پروازها در رتبه بعدی قرار گرفت.

میزان پروازهای تاخیردار هر ایرلاین نسبت به کل پروازهای همه ایرلاین ها

همچنین بر اساس اعلام سازمان هواپیمایی کشوری سهم دو شرکت هواپیمایی ایران ایر و آسمان از کل پروازهای انجام شده در خردادماه ۱۸ درصد بوده که این دو شرکت بیشترین میزان تاخیرهارا نسبت به پروازهای خرداد داشته اند. ضمن اینکه این دو شرکت با داشتن بیشترین تعداد پروازها سهم بیشتری از بازار هوانوردی را در ماه گذشته به خود اختصاص داده اند.

گفتنی است ماه گذشته نیز ایران ایر با داشتن ۴۹ درصد در تعداد پروازهای خود و نیز کسب ۱۸ درصد از کل پروازهای داخلی انجام شده در اردیبهشت ماه، در صدر جدول ایرلاین های تأخیردار قرار داشت.

ضمن اینکه در خرداد ماه امسال تعداد پروازهای داخلی ۵ هزار و ۳۱۵ سورتی پرواز بود ولی این شاخص در اردیبهشت ماه امسال ۵ هزار و ۷۸۶ سورتی پرواز بود که نشان می دهد میزان سفرهای هوایی داخلی در ماه گذشته (خرداد) نسبت به ماه قبل از آن (اردیبهشت) ۴۷۱ سورتی کمتر بوده است.