ایران سامانه های دفاع هوایی قوی دارد
ایران سامانه های دفاع هوایی قوی دارد

یکی از کارشناسان نظامی روس با اشاره به احتمال هرگونه ماجراجویی آمریکا ضد ایران درباره تبعات فاجعه بار آن بر دنیا هشدار داد. الکسی لیونکوف کارشناس نظامی روس به اخبار مربوط احتمال حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران واکنش نشان داد و گفت: نتیجه این خواهد بود که دنیا شاهد جنگ گسترده خواهد شد. […]

یکی از کارشناسان نظامی روس با اشاره به احتمال هرگونه ماجراجویی آمریکا ضد ایران درباره تبعات فاجعه بار آن بر دنیا هشدار داد.

الکسی لیونکوف کارشناس نظامی روس به اخبار مربوط احتمال حمله آمریکا به تاسیسات هسته ای ایران واکنش نشان داد و گفت: نتیجه این خواهد بود که دنیا شاهد جنگ گسترده خواهد شد. ماجراجویی احتمالی آمریکا علیه ایران تبعات فاجعه باری برای جهان بدون اینکه هدف این ماجراجویی محقق شود به دنبال دارد.

وی افزود: ایران سامانه های دفاع هوایی قوی در اختیار دارد که می تواند هر حمله موشکی را دفع کند که از جمله آن دو سامانه تور و اس ۳۰۰ است.

این کارشناس روس بیان کرد: احتمال می رود که ایران حمله آمریکا را با هدف قرار دادن پایگاههای آمریکا در منطقه با موشکهایش پاسخ دهد. روسیه و چین تمام تلاش خود را برای ممانعت از حمله آمریکا به ایران به کار خواهند گرفت.

لیونکوف در ادامه اعلام کرد: سامانه دفاع هوایی اسرائیل یعنی فلاخن داود و گنبد آهنین در برابر موشکهای ایرانی نمی تواند موثر باشد زیرا برخی موشکهای ایران در هر صورت به هدفشان برخورد می کند. نمی توان مطمئن بود که نیروی هوایی اسرائیل به ایران خواهد رسید.