ایران و آژانس برای ادامه مذاکرات فنی توافق کردند
ایران و آژانس برای ادامه مذاکرات فنی توافق کردند
ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات فنی توافق کردند.

به گزارش صبح اقتصاد ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه مذاکرات فنی توافق کردند.

محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی و رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از دو ساعت مذاکره از ادامه مذاکرات فنی در وین و سپس تهران خبر دادند.