اینفوگرافی؛طلا ٧ ساله چقدر گران شد؟
اینفوگرافی؛طلا ٧ ساله چقدر گران شد؟

بررسی قیمت طلا از شهریور ماه سال ٩١ تا کنون حاکی از این است که این فلز گرانبها طی ٧ سال حدود ٣٦٦ درصد معادل ٣٢٤ هزار تومان گران شده است.

اینفوگرافی؛طلا ٧ ساله چقدر گران شد؟